Clubul Sportiv Poseidon: Luptătoarea Delia Voiculescu a obținut Medalie de Bronz, la Turneul Internațional de Cadeți București [Foto/VIDEO]

0
592

Clu­bul Spor­tiv Posei­don: Tur­ne­ul Inter­națio­nal de Cadeți Bucu­rești 9–12.05.2019, com­pe­ti­ție care a deve­nit una din­tre cele mai puter­ni­ce din lume la nivel de cadeți (24 țări par­ti­ci­pan­te, prin­tre care SUA și Can­a­da), lup­tă­toa­rea Delia Voi­cu­les­cu, din Lima­nu, a obți­nut Meda­lie de Bronz, la cate­go­ria 40 kg! Men­țio­năm că spor­ti­va a par­ti­ci­pat la o cate­go­rie de vâr­stă supe­ri­oa­ră vâr­stei ei. Feli­ci­tări, Delia! Feli­ci­tări, antre­no­ri­lor Cor­ne­li­us Dori­an Truc­mel și Ali­na Ivan!


Man­ga­lia News, Luni, 13.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.