Clubul Sportiv Poseidon Limanu — 2Mai, rezultate notabile la Turneul Internațional de Lupte U15 Cluj-Napoca

0
606

În zile­le de 17 și 18 mai 2019, Clu­bul Spor­tiv Posei­don Lima­nu — 2Mai a par­ti­ci­pat la Tur­ne­ul Inter­națio­nal de Lup­te U15 Cluj-Napo­ca, la care au par­ti­ci­pat un număr de 7 țări, plus Româ­nia, cu 26 de clu­buri din țară și a reu­șit să obți­nă urmă­toa­re­le rezul­ta­te: Voi­cu­les­cu Ale­xan­dra, meda­lia de bronz, Goja Cata­li­na, meda­lia de bronz, Voi­cu­les­cu Delia, meda­lia de argint și Tăbîr­că Nico­le­ta, meda­lia de argint. Foar­te aproa­pe de un alt rezul­tat bun a fost și Voi­cu­les­cu Dia­na, care s‑a cla­sat pe locul 5. Feli­ci­tari, fete­lor şi suc­ces la Cam­pi­o­na­tul Națio­nal U15, care va avea loc pes­te două săp­tămâni la Tul­cea.

Feli­ci­tări, antre­no­ri­lor Cor­ne­li­us Dori­an Truc­mel și Ali­na Ele­na Ivan! Mul­țu­mi­ri, echi­pei teh­ni­ce și tutu­ror sus­ți­nă­to­ri­lor!


Man­ga­lia News, 20.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.