CEC deschide sucursale în străinătate. Românii plecați vor putea trimite bani celor de acasă fără comisioane

0
448

Teo­do­ro­vici: CEC va des­chi­de, în urmă­toa­rea peri­oa­dă, sucur­sa­le în stră­i­nă­ta­te, în țări­le unde exis­tă comu­ni­tăți impor­tan­te de români, pen­tru ca aceștia să poa­tă tri­mi­te mai ușor bani aca­să, fără comi­si­oa­ne, a decla­rat marți la Fra­sin, în judeţul Sucea­va, minis­trul Finan­țe­lor Eugen Teo­do­ro­vici, con­form Medi­a­fax.

S‑a dis­cu­tat de foar­te mult timp des­pre posi­bi­li­ta­tea unui meca­nism de trans­fer mult mai facil al fon­du­ri­lor pe care româ­nii care sunt ple­cați în afa­ra țării le tri­mit către țară, către fami­lii, și atunci prin inter­me­di­ul CEC-ului se va lan­sa foar­te curând un pachet de măsuri care să vize­ze des­chi­de­rea de sucur­sa­le, biro­uri în afa­ra țării, aco­lo unde tră­iesc comu­ni­tăți impor­tan­te de români, pen­tru ca româ­nii de aco­lo să poa­tă tri­mi­te, dacă doresc, într-un mod mai facil, bani. Și fără comi­si­oa­ne, asta e foar­te impor­tant, să nu mai plă­teas­că ace­le comi­si­oa­ne care se plă­tesc astăzi”, a spus minis­trul.

Minis­trul spu­ne că acțiu­nea se va con­cre­ti­za la sfâr­și­tul lui mai, sau înce­pu­tul lunii iunie. (sur­sa: stiri.tvr.ro, 22.05.2019).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.