Campionatul Național de Super Rally // VIDEO + FOTO. Dani Oțil câștigă etapa de Super Rally de la Mangalia! „Ploaie” de staruri pe circuitul de la Malul Mării

0
1160

Dani Oțil a câști­gat eta­pa de la Man­ga­lia a Cam­pi­o­na­tu­lui Națio­nal de Super Ral­ly. Rea­li­za­to­rul TV a ter­mi­nat cir­cu­i­tul în cel mai scurt timp, 2:32,025, la vola­nul mași­nii Radi­cal SR4.

Podi­u­mul a fost com­ple­tat de Con­stan­tin Aur și Cos­tel Cășu­nea­nu, ambii la vola­nul unor Sko­da Fabia R5.

În jur de 4.000 de oameni au fost pe par­cur­sul celor opt ore de cur­să de pe cir­cu­it, dar și în Por­tul Turis­tic, aco­lo unde au putut admi­ra din nou mași­ni­le par­ti­ci­pan­te.

CLASAMENTUL FINALEI

VEDETELE S‑AU ÎNGHESUIT LA MANGALIA
Eta­pa de la Man­ga­lia a fost un mag­net pen­tru sta­ruri. Prin­tre apa­ri­ți­i­le de mar­că, s‑au numă­rat Inna, cân­tă­rea­ța asistându‑l pe Mihai Leu în cali­fi­cări, sau Ana Bogdan, desem­na­tă să pre­mie­ze câști­gă­to­rii unei cate­go­rii.

N‑AU LIPSIT INCIDENTELE
O mași­nă a luat foc în star­tul cali­fi­că­ri­lor, iar alte­le au avut pro­ble­me pe tra­seu. Și Mihai Leu a întâm­pi­nat difi­cul­tăți. Și‑a lovit una din­tre roți și a ratat cali­fi­ca­rea în fina­lă, dar a câști­gat una din­tre cate­go­rii, dato­ri­tă tim­pu­lui exce­lent din cali­fi­cări.

Con­ti­nu­a­rea, cu Gale­rie Foto + VIDEO, pe gsp.ro/sporturi/auto


Man­ga­lia News, 12.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.