Campionatul Național de Super Rally, etapa Mangalia: Restricționarea totală a traficului auto și pietonal în perimetrul stabilit de organizatori

0
719

Cam­pi­o­na­tul Natio­nal de Super Ral­ly: Res­tric­țio­na­rea tota­lă a tra­fi­cu­lui auto și pie­to­nal în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, în data de Sâm­bă­tă, 11 mai, cu oca­zia com­pe­ti­ți­ei Tro­fe­ul Ber­gen­bier — C.N. Super Ral­ly powe­red by Super­bet, va avea loc între ore­le 07:30 – 20:00, în peri­me­trul sta­bi­lit de orga­ni­za­tori!

Vă aștep­tăm în număr cât mai mare! 🏎 🏁


UPDATE: Închi­de­rea inte­gra­lă a tra­se­u­lui se va face Sâm­bă­tă, 11 mai, dimi­nea­ța, de la ora 3.00, până la ora 20.00. Va fi res­tric­țio­nat, atât tra­fi­cul ruti­er, cât și pie­to­nal, pen­tru sigu­ran­ța des­fă­șu­ră­rii eve­ni­men­tu­lui spor­tiv.

Vă rea­min­tim TRASEUL com­plet al con­cur­su­lui: START, pe str. Vână­tori (parc Bal­near), apoi dreap­ta, pe str. Tei­lor (caro­sa­bil ruti­er), stân­ga, pe stra­da Oituz, la h. Pre­si­dent (New Bel­ve­de­re), stân­ga, la inter­sec­ția str. Oituz cu str. Ște­fan cel Mare, stân­ga, bd. 1 Decem­brie (pia­ța Sud), stân­ga, str. Por­tu­lui, inter­sec­ție cu 1 Decem­brie.


Man­ga­lia News, vineri, 10 mai 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.