AVARIE RAJA: Sunt afectate străzile Nicolae Tonitza, șos. Constanței, Nicolae Iorga și Rozelor, din Mangalia

0
562

Pen­tru exe­cu­ta­rea lucră­ri­lor de reme­di­e­re a ava­ri­ei sur­ve­ni­tă la nive­lul unui bran­șa­ment de pe șosea­ua Con­stan­ței, din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, RAJA SA a fost nevo­ită să între­ru­pă fur­ni­za­rea apei pota­bi­le astăzi, joi, 09 mai 2019, în inter­va­lul orar 14.00 – 16.00. Sunt afec­tați de lip­sa apei pota­bi­le con­su­ma­to­rii de pe stră­zi­le Nico­lae Tonit­za, șos. Con­stan­ței, Nico­lae Ior­ga și Roze­lor.

Ne cerem scu­ze față de abo­na­ții afec­tați de aceas­tă lucra­re, pe care îi asi­gu­răm că echi­pe­le de inter­ven­ție fac tot posi­bi­lul pen­tru fina­li­za­rea repa­ra­ți­i­lor și relu­a­rea fur­ni­ză­rii apei pota­bi­le în cel mai scurt timp.


Man­ga­lia News, 09.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.