Astro Nauticus Mangalia: În fiecare vineri, la Clubul Nautic din Portul Turistic, vom continua incursiunea noastră în Univers!

0
663

Astro Nau­ti­cus Man­ga­lia: ”Vineri, la Clu­bul Nau­tic din Por­tul Turis­tic Man­ga­lia, în cadrul Cer­cu­lui de Astro­no­mie am avut o par­ti­ci­pa­re mai bună și am dis­cu­tat des­pre modul în care Astro­no­mia a aju­tat la dezvol­ta­rea navi­ga­ți­ei și a civi­li­za­ți­ei uma­ne. Folo­sind un pro­gram de pla­ne­ta­riu, am reu­șit să iden­ti­fi­căm ste­le și con­ste­la­ții, dar am văzut și cum ara­tă prin tele­s­cop o gala­xie sau o nebu­loa­să. Vă aștep­tăm și vine­rea vii­toa­re, pen­tru a con­ti­nua incur­siu­nea noas­tră în Uni­vers! Intra­rea este libe­ră!”

A trans­mis: Coman­dor Vasi­le Chi­ri­lă, fos­tul Coman­dant al Gar­ni­zoa­nei Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 26.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.