Arca TV: Misiune economică românească în Utah, la Salt Lake City [VIDEO]

0
434

Arca TV: 18 antre­pre­nori români au par­ti­ci­pat la una din­tre cele mai impor­tan­te misiuni eco­no­mi­ce româ­nești în SUA de după 1989. La Salt Lake City, româ­nii au fost întâm­pi­nați de Con­su­lul Ono­ri­fic al Româ­ni­ei în Utah, Mir­cea Divri­cean. Au fost 10 zile de întâl­niri cu oameni de afa­ceri și ofi­ci­a­li­tăți ale sta­tu­lui și ora­șu­lui Salt Lake City. 

A par­ti­ci­pat și Amba­sa­do­rul Româ­ni­ei în SUA, dl. Geor­ge Mai­or și au fost pur­ta­te pri­me­le dis­cu­ții des­pre oport­u­ni­tă­ți­le de inves­ti­ții și afa­ceri între Utah și Româ­nia.


Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA. Rubri­ca spe­cia­lă dedi­ca­tă pro­iec­tu­lui Arca TV poa­te fi vizu­a­li­za­tă aici. Man­ga­lia News, 17.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.