Andaluzia Popa: Ai fost aici, dar n‑ai oprit furtuna…

0
552

AI FOST AICI.…

Ai fost aici, dar n‑ai oprit furt­u­na
Şi cerul ini­mii îmi plân­ge iar, într-una,
Iar frun­ze­le căzu­te, zdro­bi­te sub picioa­re,
Învă­lu­ie tăce­rea, iubi­rea ce mă doa­re..

Ai fost aici, dar n‑ai oprit dure­rea…
Nici să mai plâng, eu nu mai am pute­rea.
Şi sufle­tul mi‑e gol și sin­gur, și amar­nic…
Eu să te chem aş vrea, dar totul e zadar­nic!

Ai fost aici, dar n‑ai oprit iubi­rea,
Cu ini­ma zdro­bi­tă, eu îți aştept veni­rea,
Să mă săruți fier­bin­te, săru­tul tău să‑l simt,
Şi în pri­vi­rea-ți vie, din nou să mă alint.

Ai fost aici, ai fost aici cu mine,
Cu ochii plânşi, să strig spre cer îmi vine…
Ai fost aici, iubi­te, şi-acu­ma unde eşti?
Pe care con­ti­nen­te din Cos­mos rătă­ceşti??


MI‑E DOR DE DORUL TĂU NEBUN

Mi‑e dor de dorul tău nebun
Si am atâ­tea să îți spun,
Să-ți spun de somn şi de nesomn,
Cu tine-ală­tu­ri vreau să dorm,

Să-ți spun ce mai şop­teș­te vân­tul,
La tine cum îmi fuge gân­dul,
Să-ți spun de Lună şi de ste­le,
De toa­te lacri­mi­le mele,

Cum lumea mea de foc eşti tu
Şi ăstei lumi să nu‑i spui… nu!
Căci Rai de-aş fi, sunt Rai­ul tău
Şi iad de-aş fi, nu-ți va fi rău
Şi dorul de ți‑l duci depar­te,
Eu te urmez şi după moar­te…

Anda­lu­zia Popa, Bucu­rești, apri­lie-mai 2019.

Alte fru­moa­se poe­me de dra­gos­te sem­na­te de ace­eași autoa­re, am publi­cat aici.


Man­ga­lia News, 05.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.