FIII SATULUI se întâlnesc la ALBEȘTI, duminică, 19 mai!

0
1958

FIII SATULUI se întâl­nesc la ALBEȘTI.

Săr­bă­toa­re mare, Dumi­ni­că, 19 mai!

Dumi­ni­că 19 mai 2019, pe Valea Albeş­ti­u­lui, la Săr­bă­toa­rea ”FIII SATULUI”, vor fi orga­ni­za­te spec­ta­co­le, lup­te tătă­reşti, ser­ba­re câm­pe­neas­că. Invi­tați spe­ciali vor fi cei de pe afiș, plus Ansam­blul “Plai de dor” Albești — juni­ori și seni­ori, pre­cum și mul­te alte sur­pri­ze. Va fi ame­na­jat și un parc de dis­tra­cţii cu tram­bu­li­ne gon­fla­bi­le, jocuri, dar şi tera­se cu mici, bău­turi, sucuri şi vată de zahăr. Nu vor lip­si nici stan­du­ri­le cu suve­ni­ruri. Petre­ce­rea va înce­pe în jurul orei 13.00. 


Man­ga­lia News, 18.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.