1 IUNIE — Sărbătorim împreună COPILĂRIA — Spectacol și divertisment cu Lidia Buble, la Mangalia

0
752

E‑o lume minu­na­tă în care veți găsi / Numai copii! / O lume cu mult soa­re și mii de jucă­rii / Pen­tru copii! / În lumea cu povești și flori veți întâl­ni / Numai copii!
Și‑o lume a ino­cen­ței, păstrați‑o ori­ce ar fi, / Pen­tru copii!” (Mihai Con­stan­ti­ne­scu).

Se apro­pie cea mai fru­moa­sa zi a anu­lui: 1 iunie, Ziua Inter­na­tio­na­la a Copi­i­lor!

Cu acest pri­lej, sam­ba­ta, 1 iunie, ince­pand cu ora 16:00, va invi­tam sa sar­ba­to­rim impre­u­na COPILARIA, in fata Casei de Cul­tu­ra din Man­ga­lia.

Pen­tru că lumea copi­i­lor este vese­la si colo­ra­ta, am pre­ga­tit pen­tru micu­tii sar­ba­to­ri­ti ate­li­e­re de face-pain­ting si mode­laj de baloa­ne. Binen­te­les ca nu vor lip­si per­so­na­je­le pre­fe­ra­te din dese­ne­le ani­ma­te si momen­te­le de magie!

In con­ti­nu­a­re, ince­pand cu ora 18:00, micu­tii talen­tati ai Man­ga­li­ei vor sus­ti­ne un spec­ta­col de muzi­ca si dans. Pro­gra­mul artis­tic se va inche­ia cu un reci­tal sus­ti­nut de indra­gi­ta artis­tă Lidia Bub­le!

Va astep­tam cu drag!

Eve­ni­ment orga­ni­zat de Pri­ma­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, in par­te­ne­ri­at cu Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 29.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.