📸 FOTOGRAFIA IN ȘCOALĂ 📷, Concurs adresat elevilor din Mangalia, realizat cu sprijinul Damen Shipyards Mangalia

0
538
Booking.com

Rober­to Cojan: ”Sin­gu­rul ingre­dient, pen­tru a rea­li­za lucruri minu­na­te, este să iubești ceea ce faci!” Au mai rămas câte­va zile până la start! Unul din­tre cele mai fru­moa­se pro­iec­te înce­pu­te în 2018, prin­de via­ță, ofi­ci­al, în 2019.

📸 FOTOGRAFIA IN ȘCOALĂ 📷- Con­curs adre­sat ele­vi­lor din Man­ga­lia, rea­li­zat cu spri­ji­nul Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia. Inscri­eri si infor­ma­tii, pe gru­pul ofi­ci­al Foto­gra­fia in școa­lă.

Mul­țu­mesc pen­tru Edu­ca­ția foto­gra­fi­că, prof. Alin Panai­te, mul­țu­mesc pen­tru cola­bo­ra­re, prof. Ali­na Dobro­volschi și, nu in ulti­mul rând, mul­țu­mesc, #Damen#Mangalia, pen­tru spri­jin, spon­so­ri­za­re si încre­de­re. Insti­tu­ți­i­le de învă­țământ cu care voi dema­ra acest pro­iect, pen­tru ince­put, suntȘcoa­la Gim­na­zi­a­lă Nr.3, Școa­la Gim­na­zi­a­lă Nr.5 și Lice­ul Indus­tri­al ”Ion Băne­scu”.

Pro­iec­tul “Foto­gra­fia în Școa­lă”, sus­ti­nut de Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia, ca par­te­ner ofi­ci­al, are la baza sus­ti­ne­rea Artei vizu­a­le, Edu­ca­tia foto­gra­fi­ca si influ­en­ta­rea pro­gre­si­va in doban­di­rea cunos­tin­te­lor corec­te, in ceea ce pri­ves­te folo­si­rea apa­ra­tu­lui de foto­gra­fi­at in modul M (manu­al) si a celei mai la inde­ma­na came­ra foto, cea a tele­fo­nu­lui mobil. Incu­ra­jat de cunos­tin­te­le acu­mu­la­te in Școa­la de foto­gra­fie si de nume­ro­sii ani petre­cuti cu apa­ra­tul foto in mana, de partici­pa­rea la nenu­ma­ra­te fes­ti­va­luri de foto­gra­fie, wor­k­shop-uri si semi­na­rii des­pre Teh­ni­ca si Arta foto­gra­fi­că, de pasiu­nea si for­ma­rea pro­fe­sio­na­la, m‑am hota­rat sa impar­ta­sesc, in mod volun­tar, cunos­tin­te­le mele lega­te de foto­gra­fie si ele­vi­lor din cla­se­le gim­na­zi­a­le si de liceu. Va invit sa aflati mai mul­te des­pre notiu­ni­le ce stau la baza exe­cu­ta­rii foto­gra­fi­i­lor corect inca­dra­te si expu­se unei teme sau unui subiect anu­me!” (Rober­to Cojan).


Man­ga­lia News, Joi, 2 mai 2019.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele