Victorie, la Trofeul Serus Râşnov! Pilotul Emil Ghinea a început în forţă ediţia 2019 a Campionatului Naţional de Viteză în Coastă [galerie FOTO]

0
615

Emil Ghi­nea, pilo­tul cam­pi­on din Man­ga­lia, a înce­put în forţă edi­ţia 2019 a Cam­pi­o­na­tu­lui Naţio­nal de Vite­ză în Coas­tă, ocu­pând pri­mul loc la cla­sa E2-3000, la eta­pa de debut în com­pe­ti­ţie, Tro­fe­ul Serus Râş­nov.
 
Tra­se­ul a avut lun­gi­mea de 3,75 kilo­me­tri, derulân­du-se pe DN1E Râş­nov — Poia­na Bra­şov. „Am avut un wee­kend reu­şit. Am înce­put cam­pi­o­na­tul cu drep­tul, în forţă. Am fost bine pre­gă­ti­ţi. Abor­dez sezo­nul cu opti­mism. Le mulţu­mesc par­te­ne­ri­lor mei pen­tru susţi­ne­re, echi­pei teh­ni­ce şi celor care sunt ală­tu­ri de mine“, a decla­rat Emil Ghi­nea.

Din 2011, de când con­cu­rea­ză în Cam­pi­o­na­tul Naţio­nal de Vite­ză în Coas­tă, spor­ti­vul de 40 de ani nu a ratat podi­u­mul în niciun an! În edi­ţia 2018 a CNVC, Emil a deve­nit vice­cam­pi­on al Româ­ni­ei la gru­pa H, cla­sa 3, iar pe echi­pe s‑a cla­sat pe locul trei pe ţară cu Transi­tions Team. De ase­me­nea, la GT — gru­pa maşi­ni­lor cu tra­cţiu­ne spa­te (pro­pul­sie), a ocu­pat la final pozi­ţia a patra.

În 2017, Emil a fost vice­cam­pi­on al Româ­ni­ei la GT, iar la gru­pa H, cla­sa 3, s‑a cla­sat pe locul patru. La H3, Emil Ghi­nea a cuce­rit până acum trei titluri de cam­pi­on al Româ­ni­ei (în anii 2011, 2013 şi 2014), iar vice­cam­pi­on a mai ieşit în sez­oa­ne­le 2012 şi 2015.
 
Cam­pi­o­na­tul Naţio­nal de Vite­ză în Coas­tă se deru­lea­ză pe par­cur­sul a nouă eta­pe, în afa­ră de Râş­nov în pro­gram mai figu­rând run­de­le de la Che­i­le Gră­di­ş­tei (18 — 19 mai), Poia­na Bra­şov (8 — 9 iunie), Reşi­ţa (29 — 30 iunie), Sina­ia (20 — 21 iulie), Medi­aş (3 — 4 august), Rân­ca (31 august — 1 sep­tem­brie), Câm­pu­lung (21 — 22 sep­tem­brie) şi Poia­na Bra­şov (12 — 13 octom­brie).
 
Pe 10 şi 11 mai, Man­ga­lia va găz­dui eta­pa de debut a sezo­nu­lui 2019 din Cam­pi­o­na­tul Naţio­nal de Super Ral­ly, la care va par­ti­ci­pa şi Emil Ghi­nea. Inclu­de­rea muni­ci­pi­u­lui din judeţul Con­stanţa ca eta­pă în calen­da­rul com­pe­ti­ţi­ei este strâns lega­tă şi de con­tri­bu­ţia pe care a avut‑o Emil Ghi­nea la dezvol­ta­rea motor­spor­tu­lui. „Bine­înţe­les că voi par­ti­ci­pa la eta­pa de Super Ral­ly de la Man­ga­lia. Mă bucur că am reu­şit să pun Man­ga­lia pe har­ta motor­spor­tu­lui“, a decla­rat Emil Ghi­nea.

Mai mult, in ziuaconstanta.ro/stiri/sport


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele