Un nou pachet cu droguri a fost găsit pe litoral, de această dată în Vama Veche

0
1618

Un nou pachet cu dro­guri, des­co­pe­rit de Poli­ţie, pe pla­ja din Vama Veche. Poli­țiș­tii au fost cei care au făcut cap­tu­ra.

Este aler­tă pe lito­ra­lul româ­nesc, aco­lo unde valu­ri­le aduc în con­ti­nu­a­re la țărm pache­te cu dro­guri. Până acum au fost găsi­te 152 de kilo­gra­me de dro­guri, a anu­nţat luni, DIICOT.

Pe lito­ra­lul Mării Negre, se desfă­şoa­ră, în con­ti­nu­a­re, ope­ra­ţiu­nea de cău­ta­re a pache­te­lor sus­cep­ti­bi­le a conţi­ne dro­guri. Acti­vi­tă­ţi­le au loc în cadrul unui dosar de tra­fic de dro­guri de mare risc şi sunt deru­la­te de către pro­cu­ro­rii DIICOT — Struc­tu­ra Cen­tra­lă împre­u­nă cu ofi­ţeri de poli­ţie judi­ci­a­ră, poli­ţi­şti de fron­ti­e­ră şi jan­darmi. În peri­oa­da 5 — 8 apri­lie, pe lito­ra­lul din judeţul Con­stanţa s‑a depis­tat şi ridi­cat can­ti­ta­tea de 152 de kilo­gra­me de dro­guri”, se ara­tă într-un mesaj pe site-ul DIICOT.

Auto­ri­tă­ţi­le rea­min­tesc cetă­ţe­ni­lor din zona lito­ra­lu­lui româ­nesc să nu des­chi­dă pache­te pe care le găsesc pe pla­jă, să anu­nţe cel mai apro­pi­at poli­ţist sau să sune la 112, dacă găsesc ast­fel de cole­te. Aces­tea pot conţi­ne dro­guri cu o con­cen­tra­ţie foar­te mare (pes­te 90%), ce pot pune în peri­col via­ţa, au pre­ci­zat repre­zen­tanţii IPJ Con­stanţa.

Sute de poli­ţi­şti şi jan­darmi sunt angre­na­ţi, de câte­va zile, într‑o aceas­tă amplă acţiu­ne care se desfă­şoa­ră pe lito­ra­lul româ­nesc, pe o dis­tanţă de cir­ca 90 de kilo­me­tri, într-un dosar de tra­fic de dro­guri, la cău­tări par­ti­ci­pând ambar­ca­ţiuni, sca­fan­dri, pre­cum şi două eli­cop­te­re.

Pe 23 mar­tie, pes­te 800 de kilo­gra­me de cocai­nă au fost găsi­te într‑o şalu­pă răs­tur­na­tă pe o pla­jă din­tre loca­li­tă­ţi­le Sfân­tu Ghe­or­ghe şi Suli­na. Dro­gu­ri­le erau amba­la­te în 36 de saci şi, potri­vit esti­mă­ri­lor, ar valo­ra câte­va sute de mili­oa­ne de euro. (sur­sa: cugetliber.ro, 09.04.2019).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele