Tâlhărie, în această dimineață, la o casă de pariuri din 23 August, județul Constanța. Ce sumă a sustras suspectul (galerie foto+VIDEO)

0
624

O tâlhă­rie a avut loc în aceas­tă dimi­nea­ță la o casă de pariuri din loca­li­ta­tea 23 August jude­țul Con­stan­ța. Din pri­me­le infor­ma­ții, eve­ni­men­tul a avut loc la ora 5.00 dimi­nea­ța. 

Con­form unor sur­se, în momen­tul în care s‑a între­rupt curen­tul elec­tric, un băr­bat a intrat în casa de pariuri și a ame­nin­țat cu un cuțit anga­ja­tul pe care apoi l‑a trân­tit la pământ și l‑a depo­se­dat de toa­te înca­să­ri­le din ziua res­pec­ti­vă, în valoa­re de apro­xi­ma­tiv 40.000 de lei. 

Poli­țiș­tii au des­chis o anche­tă în acest caz pen­tru a sta­bili care sunt împre­ju­ră­ri­le exac­te în care s‑a petre­cut eve­ni­men­tul. 

UPDATE. Ofi­ci­al, de la IPJ Con­stan­ța

Potri­vit IPJ Con­stan­ța, în data de 24 apri­lie, în jurul orei 4.30, poli­țiș­tii din cadrul Pos­tu­lui de Poli­ție 23 august au fost sesi­zati cu pri­vi­re la fap­tul că o per­soa­nă necu­nos­cu­tă ar fi pătruns în incin­ta unei soci­e­tăți comer­ci­a­le (pro­fil jocuri de noroc) si, prin ame­nin­ța­re cu un cuțit, ar fi sus­tras suma de bani repre­zen­tând înca­să­ri­le din ziua res­pec­ti­va. 

Din cer­ce­tări s‑a sta­bi­lit fap­tul că, îna­in­te de a pătrun­de în soci­e­ta­tea comer­ci­a­lă in cau­za, băr­ba­tul ar fi oprit sur­sa de elec­tri­ci­ta­te. 

In cau­za, poli­țiș­tii con­stan­te­ni au des­chis un dosar de cer­ce­ta­re pena­lă, sub aspec­tul săvâr­și­rii infrac­țiu­nii de tâlhă­rie cali­fi­ca­tă. 

Poli­țiș­tii con­stăn­țeni depun toa­te efor­tu­ri­le pen­tru iden­ti­fi­ca­rea și tra­ge­rea la ras­pun­de­re pena­lă a auto­ru­lui.

Man­ga­lia News, 24.04.2019. (sur­sa: ziuaconstanta.ro).


https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele