Sute de copii din județul Constanța au vizitat Herghelia Mangalia [FOTO/VIDEO]

1
1536

”În aceas­tă săp­tămâ­nă, sute de copii din jude­țul Con­stan­ța au vizi­tat Her­ghe­lia Man­ga­lia și au pro­mis că revin cu bucu­rie. — Con­stan­tin Ancu­ța, direc­tor.

Gabriel Tora: Aproa­pe in fie­ca­re zi, călu­ții din Her­ghe­lia Man­ga­lia au vizi­ta­tori, mici si mari. Copi­ii si caii. Ar fi lumea per­fec­ta!

”Toți caii au poves­tea lor, iar cei care o știu, o împăr­tă­șesc cu bucu­rie celor care vor să ascul­te”. — Gabriel Tora.


Des­pre Her­ghe­lia Man­ga­lia, coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News are o rubri­că spe­cia­lă, pe care vă invi­tăm să o vizu­a­li­zați aici.


Man­ga­lia News, 13.04.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Vizi­ta aceas­ta ne‑a adus mai aproa­pe de bucu­rie si liber­ta­te. Fru­mu­se­tea cai­lor si ama­bi­li­ta­tea oame­ni­lor care lucrea­za la her­ghe­lie au facut ca aceas­ta zi sa fie per­fec­ta. Mul­tu­mim!

Leave a Reply