Semnal de alarmă transmis din Germania. Supermarket-uri celebre vând carne de pui contaminată cu bacterii periculoase

0
884
Booking.com

Potri­vit unui stu­diu, jumă­ta­te din car­nea de pui vân­du­tă în super­mar­ke­tu­ri­le de tip disco­unt din Ger­ma­nia este con­ta­mi­na­tă cu bac­te­rii rezis­ten­te la anti­bi­o­ti­ce, care repre­zin­tă un peri­col major pen­tru sănă­ta­te. Rezul­ta­te­le indi­că fap­tul că anti­bi­o­ti­ce­le sunt folo­si­te în exces la cres­că­to­ri­i­le avi­co­le indus­tri­a­le, potri­vit Deut­sche Wel­le.

Orga­ni­za­ţia de mediu şi de pro­te­cţie a con­su­ma­to­ri­lor Ger­manwat­ch a spus des­pre rezul­ta­te­le stu­di­u­lui, marţi, ca ara­tă „o rată alar­mant de mare de rezis­tenţă la anti­bi­o­ti­ce”, care demon­strea­ză că folo­si­rea exce­si­vă a anti­bi­o­ti­ce­lor în pro­du­cţia indus­tri­a­lă de pui pune în peri­col sănă­ta­tea oame­ni­lor.

Minis­trul fede­ral al Agri­cul­tu­rii a spus des­pre stu­diu că „suge­rea­ză că prea mul­te anti­bi­o­ti­ce sunt folo­si­te în indus­tria avi­co­lă“. Medi­ca­men­te­le împo­tri­va bac­te­ri­i­lor au deve­nit mai puţin efi­cien­te din cau­za folo­si­rii în exces la oameni şi ani­ma­le, bac­te­ri­i­le adap­tân­du-se şi evo­lu­ând.

O orga­ni­za­ţie de pro­te­cţie a con­su­ma­to­ri­lor a adu­nat 59 de pro­be din maga­zi­ne pre­cum Lidl, Real şi Pen­ny şi le‑a dus la un labo­ra­tor uni­ver­si­tar, unde au fost tes­ta­te. 56% din mos­tre conţi­neau bac­te­rii rezis­ten­te, iar o tre­i­me din ele aveau bac­te­rii rezis­ten­te chiar şi la aşa numi­te­le anti­bi­o­ti­ce de ulti­mă linie, cele foar­te puter­ni­ce şi folo­si­te doar când nu mai exis­tă nicio altă vari­an­tă de tra­ta­ment.

Car­nea tes­ta­tă pro­ve­nea de la cele mai mari patru aba­toa­re din Ger­ma­nia.

Con­ti­nu­a­rea, pe infostiri.net


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele