Restricții de circulație pe Autostrada Soarelui și pe DN39 Constanța — Mangalia, în perioada Sărbătorilor Pascale și de 1 Mai

0
818

Com­pa­nia Naţio­na­lă de Admi­nis­tra­re a Infras­truc­tu­rii Ruti­e­re anu­nţă par­ti­ci­panţii la tra­fic că potri­vit pre­ve­de­ri­lor Ordi­nu­lui minis­tru­lui Trans­por­tu­ri­lor si minis­tru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne, nr. 1249 — 132/2018, cir­cu­la­ţia vehi­cu­le­lor ruti­e­re cu masa tota­lă maxi­mă auto­ri­za­tă mai mare de 7,5 tone, alte­le decât cele des­ti­na­te exclu­siv trans­por­tu­lui de per­soa­ne, este inter­zi­să în zile­le de 25 si 26 apri­lie 2019 (Vine­rea Mare si ziua pre­mer­gă­toa­re), 27, 28 si 29 apri­lie 2019 (pri­ma si a doua zi de Paș­te si ziua pre­mer­gă­toa­re), 30 apri­lie 2019 (zi libe­ra con­form HG nr. 171/2019) si in ziua de 1 Mai 2019.

Con­form CNAIR, infor­ma­ţii supli­men­ta­re pri­vind sta­rea reţe­lei de dru­muri naţio­na­le pot fi obţi­nu­te de la Dis­pe­ce­ra­tul Com­pa­niei Naţio­na­le de Admi­nis­tra­re a Infras­truc­tu­rii Ruti­e­re S.A., la nume­re­le de tele­fon 021/264.33.33; 021/9360, 0800.800.301 și pot acce­sa pe pri­ma pagi­nă, în case­ta din stân­ga: www.cnadnr.ro — DISPECERAT — Situ­a­tia Dru­mu­ri­lor Naţio­na­le, dar și pagi­na de FB https://www.facebook.com/cnadnr/ și de TWITTER, @CNADNR.


Man­ga­lia News, 23.04.2019. (sur­sa: ziuaconstanta.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply