Politia de Frontiera: 165.000 de dolari și 25.000 de euro descoperiţi de polițiștii de frontieră giurgiuveni

0
473
Booking.com

Poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Punc­tu­lui de Tre­ce­re a Fron­ti­e­rei Giur­giu au des­co­pe­rit, ascun­să pe cor­pul și în baga­je­le unui cetă­țean turc, suma tota­lă de 165.000 de dolari și 25.000 de euro, pen­tru care cel în cau­ză nu a putut jus­ti­fi­ca lega­li­ta­tea pro­ve­nien­ței.

În data de 14.04.2019, poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Punc­tu­lui de Tre­ce­re a Fron­ti­e­rei Giur­giu, acționând în baza unei ana­li­ze de risc, au selec­tat pen­tru con­trol un auto­car apar­ținând unei fir­me de trans­port inter­națio­nal care cir­cu­la pe ruta Bucu­rești-Istan­bul.

Cu oca­zia con­tro­lu­lui amă­nu­n­țit efec­tu­at asu­pra mij­lo­cu­lui de trans­port, poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră au des­co­pe­rit, ascun­să pe cor­pul și în baga­je­le șofe­ru­lui, cetă­țea­nul turc O.M., suma tota­lă de 165.000 de dolari și 25.000 de euro.

Deo­a­re­ce per­soa­na în cau­ză nu a putut jus­ti­fi­ca lega­li­ta­tea pro­ve­nien­ței și des­ti­na­ția sumei de bani, aceas­ta a fost ridi­ca­tă în vede­rea con­ti­nu­ă­rii cer­ce­tă­ri­lor, iar în cau­ză poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră giur­giu­ve­ni efec­tu­ea­ză veri­fi­cări sub aspec­tul săvârşi­rii  infra­cţiu­ni­lor de ”omi­siu­nea în tot sau în par­te, a evi­den­ți­e­rii, în acte­le con­ta­bi­le ori în alte docu­men­te lega­le, a ope­ra­țiu­ni­lor comer­ci­a­le efec­tu­a­te sau a veni­tu­ri­lor rea­li­za­te şi dobân­di­rea, deți­ne­rea sau folo­si­rea de bunuri, cunos­când că aces­tea pro­vin din săvâr­și­rea de infrac­țiuni” fap­te pre­vă­zu­te și pedep­si­te de art.9 alin.1, lit.B din Legea 241/2005 com­bi­nat cu art. 29 alin.1, lit. C din Legea 656/2002, cu apli­ca­rea art. 38 C.P., la fina­li­za­re urmând a fi lua­te măsu­ri­le lega­le ce se impun.


Man­ga­lia News, 16.04.2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele