Platformă de gunoi, la Saturn? Al cui e terenul? Cine trebuie să ia măsuri de igienizare?

0
645

La intra­re în Saturn…, mult mai fru­mos decât pe b‑dul 1 Decem­brie 1918! 😢😢

N.r: Plat­for­mă de gunoi, la Saturn? Al cui e tere­nul? Cine tre­bu­ie să ia măsuri de igie­ni­za­re? Când, că se apro­pie noul sezon esti­val?


UPDATE — Comen­ta­rii:

O.T: Pri­mă­ria este sin­gu­ra auto­ri­ta­te res­pon­sa­bi­lă, pe plan local, cu res­pec­ta­rea legi­sla­ți­ei națio­na­le și loca­le pe dome­ni­ul public și pri­vat al ora­șu­lui. Are struc­turi și mij­loa­ce de supra­ve­ghe­re, con­trol, depis­ta­re și sanc­țio­na­re a celor care le incal­că. Tre­bu­ie doar să le pună in apli­ca­re prac­tic și con­cret. Bunul simț nu se trans­mi­te gene­tic și nici nu se moș­te­neș­te, ci se obține prin invă­ța­re și edu­ca­ție, iar sanc­țio­na­rea celor care încal­că regu­li­le de con­vie­țu­i­re soci­a­lă este o for­mă de edu­ca­ție.

G.GMai e una si pes­te drum de cas­te­lul de apa. Nici aco­lo nu stiu auto­ri­tă­ți­le cine arun­ca gunoi si moloz, chiar daca asta se face cu cami­oa­ne­le!!


Man­ga­lia News, 02.04.2019. (sur­sa: Miha­e­la Siser­man, Fb).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele