Pantofii fără șosete sunt oribili! În plus, dacă porți încălțări fără ciorapi, riști o ciupercă de picior soră cu moartea!

0
1235
Idem...

[…] Zile­le de luni. Ți se bagă pe sub pie­le. Ghi­ci de ce m‑am lovit în dimi­nea­ța de luni, la 9:13? Când mă puse­sem la birou și înce­pu­sem să-mi fac sar­ci­ni­le? Ghi­ci cu ce am avut plă­ce­rea să dau în nas și, în schimb, să-ți dau și ție mai depar­te?

”Ciu­per­ca de picior la băr­bați e în creș­te­re pen­tru că e con­si­de­rat miș­to (în une­le cer­curi) să porți pan­tofi fără șose­te”. M‑ai auzit. Băr­ba­ții nu mai poar­tă șose­te din cau­za modei, așa că picioa­re­le lor transpi­ră mai tare și se aleg cu ciu­perci.

Astea‑s ști­ri­le din ziua de azi. Cu asta tre­bu­ie să ne lup­tăm în pre­zent. Nu e un exer­ci­țiu, ci vine de la Cole­gi­ul de Pedi­chiu­ră din Lon­dra, oameni buni!

Așa­dar, per­soa­ne ca Sam Smi­th și Tom Hid­d­les­ton și Jamie Foxx, care poar­tă pan­tofi de „nu poți să mă ares­tezi, tai­că-miu e avo­cat”, aka moca­sini și papuci Gucci pe covo­rul roșu și în tim­pul inter­viu­ri­lor cu Jim­my Fal­lon (cel mai nasol băr­bat din lume), nu par să poar­te nici­o­da­tă șose­te. E clar că a ajuns în sub­con­ști­en­tul fie­că­rui băr­bat care îl ascul­tă pe Mar­tin Gar­rix și are un grup de 14 pri­e­te­ni. Iar com­por­ta­men­tul ăsta, în schimb, a cre­at un soi de epi­de­mie de ciu­per­că de picior.

Îmi pare rău. Știu că‑i greu de dige­rat. Și din păca­te nu se opreș­te aici.

Emma Ste­phen­son, o pedi­chiu­ris­tă, a decla­rat pen­tru BBC New­s­be­at, că cel mai urât caz pe care l‑a avut a fost „un tânăr de 19 ani care lucra la o spă­lă­to­rie. Avea tăl­pi­le extrem de transpi­ra­te și avea picior de tran­șee”. Da, ai înțe­les bine: boa­la sol­da­ți­lor care se ale­geau cu infec­ții, după luni­le petre­cu­te în tran­șee, în Pri­mul Răz­boi Mondi­al. Res­pi­ră.

Să fiu cla­ră: Pro­ble­ma rea­lă e că băr­ba­ții se aleg cu ciu­perci la picioa­re, cu o frec­ven­ță mai mare decât îna­in­te! Băr­ba­ții ăștia sufe­ră? Nu. Chiar nu. Nu mă afec­tea­ză cu nimic, în afa­ră de fap­tul că știu infor­ma­ția asta. Chiar nu-mi pasă.

Pro­ble­ma rea­lă e că: Pan­to­fii fără șose­te sunt ori­bili!! Nu mai faceți asta!!! E o modă ori­bi­lă și ar tre­bui să te simți de c…t pen­tru că o pro­mo­vezi! (sur­sa: Issy Bee­ch).

Citiți și: De ce nu e bine să porți încăl­ță­min­te fără șose­te


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply