Ovidiu Sorin Cupșa: EXISTENȚIALISM INCERT

0
606

EXISTENȚIALISM INCERT

M‑am între­bat: — Ce este Omul?
Și Min­tea-mi n‑a găsit ras­puns.
Mi s‑a părut de nepă­truns 
Tot Ade­va­rul cel ascuns.
Și-am între­bat atunci Ato­mul:

- Ato­mu­le, ce clă­dești toa­te,
Legând Quar­kuri între ele,
Răs­pun­de între­bă­rii mele!
- Eu… știu să fău­resc doar Ste­le,
Dar nu pot a le ști pe toa­te!

- Dar nu e omul tot Cenu­șă 
Și Praf ca Norii tăi de Ste­le?
- O, nu! E mai pre­sus de ele,
Mate­ria Tru­pu­ri­lor gre­le
E doar un nume pe o ușă!

- Dar ce e din­co­lo de tine?
Să poa­tă să îmi dea răs­puns?
- E For­ța cea de nepă­truns:
Tot ce se vede și‑i ascuns
Ea con­tro­lea­ză și sus­ți­ne.

- Ce‑i Omul, tu care ești Lege,
Ce-Ato­mii dirijează‑n mers?
- Eu am cre­at un Uni­vers,
Pe care‑l știu ca pe-un vers,
Dar Omul…, nu‑l pot înțe­le­ge!

- Dar Omul nu‑i sub stă­pâ­ni­rea
Ori­că­rei For­țe din Natu­ră?
- O, nu! Doar bia­ta lui Făp­tu­ră!
Se zba­te sub pova­ra-mi dură…
Însă Lumi­na îi dă firea!

- Lumi­nă, tu Pri­mor­di­a­lă
Ce-ai aran­jat a For­ței câm­puri?
- Foto­nii mei sunt sim­ple rân­duri,
Ce-aprind sinapsele‑i cu gân­duri -
Prin com­bi­na­ție bina­ră.

Dar mai pre­sus de mine este
Ide­ea care m‑a-ntru­pat!
Si-atun­cea iar am între­bat:
- Idee, care ai Cre­at
Ce‑i Omul? — Omul?…E‑o poves­te! -

Ce-am vrut s‑o știu din­tru-Nce­put,
Când am scli­pit din Infi­nit.
Eee!… Prin Cuvânt l‑am nasco­cit
Chip după Chi­pu-Mi zămi­slit -
Ca să-nțe­leg.… cum Sunt făcut!

Căci Infinitul‑i pes­te Toa­te -
Din Infi­nit M‑am întru­pat.
- Deci Tu ești Omul! Am aflat!
Să-mi spui ce Ești, cu ade­va­rat!
- Să-ți spun? Aș vrea, dar… nu se poa­te!

Cum el e‑a Mea ase­mă­na­re?!
Eu sunt Atoa­tești­u­tor
Și-Ato­tpu­ter­nic Cre­a­tor.
Dar Omul — biet! — e muri­tor!
Și-atunci, mă-ntreb: Ce sunt Eu oare?

De‑s doar Idee în Abis
Ce nici măcar s‑a con­ce­put?…
Și‑n Întu­ne­ri­cul tăcut,
Doar plă­nu­iesc ce-am de făcut!
Și Omul‑i doar… un Vis în Vis?

I‑am zis atunci, gân­dind o cli­pă:
- Eu cuget, deci exist! Nu‑s Vis!
- Și unde gân­dul tău stă scris?
Tot ce gân­dești, Eu ți-am pre­zis!
- Atun­cea, gân­du-mi e risi­pă!!
.….….….….….….….….….….…..

Mai bine gân­dul meu îl țiu
Și Omul nu mă-ntreb ce este!
Tră­iesc a ăstei vieți poves­te,
Cu tot ce este ome­neș­te!
Că‑n Visul ce‑l visez… sunt viu!

Ovi­diu Sorin Cup­șa, în Sfân­ta Dumi­ni­că a Paș­ti­lor, 28 apri­lie 2019.


Man­ga­lia News, 29.04.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply