Numerotarea secțiilor de votare din străinătate, pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, din anul 2019

0
609

Arca TV: Nume­ro­ta­rea sec­ți­i­lor de vota­re din stră­i­nă­ta­te, pen­tru ale­ge­rea mem­bri­lor din Româ­nia în Par­la­men­tul Euro­pean, din anul 2019. Spor la ștam­pi­lat, dra­gi­lor!

Sur­sa: facebook.com/ArcaTVUSA


Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în pro­iec­tul Arca TV, Hous­ton, Texas, USA, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni! Rubri­ca spe­cia­lă dedi­ca­tă pro­iec­tu­lui Arca TV poa­te fi vizu­a­li­za­tă aici. (26.04.2019).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele