Liceul Cobadin — Târgul anual de oferte educaționale “Alege educația! Este calea către viitorul tău” [galerie FOTO]

0
554

Vineri, 12.04.2019, Cămi­nul Cul­tu­ral din Coba­din, a fost gaz­da Târ­gu­lui anu­al de ofer­te edu­ca­țio­na­le — “Ale­ge edu­ca­ția! Este calea către vii­to­rul tău.”

Cele mai bune ofer­te edu­ca­țio­na­le, pen­tru cele mai bune deci­zii de vii­tor.

Uni­tăti de învă­țământ care au pro­mo­vat învă­ţămân­tul liceal și pro­fe­sio­nal din anul şco­lar 2019 – 2020:
• Lice­ul Coba­din,
• Lice­ul Teh­no­lo­gic “N.Istrăţoiu”, Deleni,
• Lice­ul Teh­no­lo­gic “Jean Dinu”, Adam­cli­si,
• Lice­ul Teh­no­lo­gic Inde­pen­denţa,
• Lice­ul Teo­re­tic Bănea­sa,
• Lice­ul “Rege­le Carol I”, Ostrov.

Ele­vii de gim­na­ziu, cât şi părin­ții aces­to­ra, au făcut turul stan­du­ri­lor de la târg, au stu­di­at ofer­te­le şi au bene­fi­ci­at de infor­ma­ții com­ple­te, refe­ri­toa­re la toa­te spe­cia­li­ză­ri­le şi cali­fi­că­ri­le pro­fe­sio­na­le din ofer­ta edu­ca­țio­na­lă.

Direc­tor, prof. Gra­s­su Mari­a­na,
Direc­tor adjunct, prof. Gra­su Gigi.


Man­ga­lia News. (sur­sa: facebook.com/liceulcobadin).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele