Leacuri băbești de tămăduire, mai rapide și mult mai eficiente decât tratamentele clasice

0
344
Booking.com

De mul­te ori, lea­cu­ri­le „băbești” sunt mai rapi­de și mai efi­cien­te decât tra­ta­men­te­le cla­si­ce, medi­ca­men­toa­se. Bine­în­țe­les, aces­tea nu se adre­sea­ză tutu­ror, de ace­ea, acor­dul medi­cu­lui este reco­man­dat.

Cu toții știm că mie­rea natu­ra­lă și lămâi­le sunt cele mai des folo­si­te în caz de răcea­lă și gri­pă. Mie­rea de albi­ne are efect anti­bac­te­ri­an, cal­mant, fiind de aju­tor în cazul iri­tă­rii gâtu­lui. Regă­si­tă în lămâi, vita­mi­na C, nece­sa­ră sis­te­mu­lui imu­ni­tar, o mai găsim și în kiwi, var­ză, spa­nac, roșii, broc­coli, ardei gras.

Cea­i­ul de floa­re de soc (favo­ri­zea­ză apa­ri­ția transpi­ra­ți­ei), îndul­cit cu o lin­gu­ră de mie­re și sucul de la o jumă­ta­te de lămâie sau chiar o lămâie între­gă se bea cât se poa­te de fir­bin­te. Urmă­to­rul pas reco­man­dat este repa­o­sul la pat, înve­lit bine pen­tru a transpi­ra, eli­minând ast­fel toxi­ne­le din orga­nism. Când hai­ne­le se umezesc, tre­bu­iesc schim­ba­te ime­di­at.

Pen­tru dure­ri­le de cap, car­to­ful vă poa­te veni în aju­tor. Se taie un car­tof în ron­de­le sub­țiri, se pun pe o fâșie de tifon sau alt mate­ri­al, și se apli­că pe frun­te.

În cazul răce­lii cu tuse și dureri în piept se face o mămă­li­gă, se unge piep­tul cu gră­si­me (unt, ulei sau o cre­mă) pen­tru a fi un bun con­duc­tor, se pune mămă­li­ga într-un pro­sop și se apli­că pe piept cât de fier­bin­te se poa­te supor­ta și se stă în pat. În loc de mămă­li­gă se poa­te folo­si sare gru­n­joa­să înfi­er­bân­ta­tă.

Siro­pul de cea­pă, pre­pa­rat în casă, aju­tă în caz de tuse de ori­ce fel. Se taie o cea­pă în jumă­ta­te și se scot din mij­loc câte­va foi, până când este sufi­cient loc pen­tru a pune o lin­gu­ră de zahăr, care, mai apoi, tre­bu­ie pla­sa­tă lân­gă o sur­să de căl­du­ră pen­tru ca cea­pa sa-și lase sucul. Reco­man­dat ar fi lân­gă o sobă, calo­ri­fer sau lân­gă focul de la ara­gaz, și nu pe pli­tă, pen­tru ca cea­pa să nu-și piar­dă din pro­pri­e­tă­ție cura­ti­ve. Când sucul apa­re, aces­ta se bea. Pro­ce­de­ul putând fi repe­tat până la vin­de­ca­rea com­ple­tă sau pre­ven­tiv.

Oțe­tul aju­tă și el la scă­de­rea febrei în caz de răcea­lă sau gri­pă, fiind reco­man­dat cel de tran­da­fir. Una din­tre vari­an­te este să se înmoa­ie șose­te­le în oțet cald și apoi să le încăl­țați, stând în pat, înve­liți bine, la fie­ca­re jumă­tă­te de oră pro­ce­de­ul repe­tân­du-se până când tem­pe­ra­tu­ra înce­pe să sca­dă. O altă vari­an­tă este de a vă frec­țio­na cu oțet încă­l­zit pe piept și creș­tet, după care vă puneți un fes gros, beți o cană cu ceai de soc fier­bin­te și vă băgați în pat pen­tru a transpi­ra, schim­bân­du-vă hai­ne­le ori de câte ori aces­tea se umezesc.

Ami­gda­le­le func­țio­nea­ză ca niş­te paz­nici, care împie­di­că pătrun­de­rea bac­te­ri­i­lor şi a viru­şi­lor în farin­ge.

Dacă aces­tea nu pot fi opri­te, ele pro­voa­că o infla­ma­ţie puter­ni­că, atât a ami­gda­le­lor, cât şi a farin­ge­lui. În acest caz se poa­te vor­bi de apa­ri­ţia angi­nei. La pri­me­le simp­to­me tre­bu­ie lua­te măsuri pre­ven­ti­ve pen­tru apa­ri­ţia angi­nei:

Se stă la pat, ferit de frig, de curenţi de aer.

Se apli­că de 3 ori pe zi com­pre­se cal­de la gât, cu oţet, argi­lă sau infu­zie de sal­vie.

Se apli­că pe piept com­pre­se cu ulei de euca­lipt şi lavan­dă.

Se fac băi pro­gre­si­ve la picioa­re.

Se coc car­tofi în coa­jă, se aşa­ză la gât sub for­mă de com­pre­să, pe toa­tă dura­ta nopţii.

Se clă­teş­te gura sau se face gar­ga­ră cu infu­zie de muşeţel, sal­vie, men­tă sau cu apă săra­tă.

Se beau cea­iuri din sal­vie, nal­bă mare, coa­da calu­lui, care sunt dez­in­fec­tan­te şi anti­in­fla­ma­to­rii.

Se mes­te­că pro­po­lis sau se sug pas­ti­le cu mie­re sau sal­vie.

Gar­ga­ra cu muşeţel cal­mea­ză dure­rea.

Beţi cea­iuri din urmă­toa­re­le plan­te: 30 g sal­vie, 30 g pod­bal, 30 g pătla­gi­nă, 40 g coa­da calu­lui, 20 g sună­toa­re, 30 g coa­da şori­ce­lu­lui, 30 g muşeţel sub for­mă de infu­zie şi câte­va pică­tu­ri de tinc­tu­ră sue­de­ză (bit­ter).

Apli­ca­ţi o cata­plas­mă cu lut şi cea­pă rasă pe regiu­nea ante­ri­oa­ră a gâtu­lui, timp de două ore pe zi.

Faceţi o baie cal­dă la picioa­re, timp de 30 de minu­te şi băi de aburi la cap şi piept cu muşeţel şi ulei de men­tă sau levă­nţi­că.

Puneţi com­pre­se la gât cu miez de tătă­nea­să, schin­duf sau frun­ze de var­ză cru­dă.

Faceţi gar­ga­ră cu ustu­roi, cea­pă, lămâie, ulei, timp de 3–4 minu­te.

Faceţi gar­ga­ră cu ceai sub for­mă de infu­zie din: 20 g nal­bă mare, 20 g muşeţel,30 g găl­be­ne­le, 40 g sân­zie­ne, 40 g coa­da calu­lui, 30 g sal­vie, 40 g cim­bri­şor.

Află mai mul­te aici.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele