La cererea publicului spectator…, două spectacole cu GAIȚELE, în acest sfârșit de săptămână, la Teatrul de Stat Constanța

0
511

Dato­ri­tă cere­rii foar­te mare de bile­te, Tea­trul de Stat Con­stan­ța a pro­gra­mat, în acest sfâr­șit de săp­tămâ­nă, două repre­zen­ta­ții ale spec­ta­co­lu­lui GAIȚELE, de Ale­xan­dru Kiri­țes­cu, o pie­să tris­tă, la care se râde mult.

În Dumi­ni­ca Sfân­tă a Flo­ri­i­lor se va juca, la Tea­trul din Bule­var­dul Fer­di­nand, Nr. 11, spec­ta­co­lul DE PAȘTI. SĂPTĂMÂNA PATIMILOR. O ple­doa­rie pen­tru ier­ta­re, un text de August Strin­d­berg, tra­dus, adap­tat și regi­zat de dr. Zol­tan Scha­pi­ra.

PROGRAMUL DE SPECTACOLE 19 – 21 apri­lie 2019

Vineri,  19 apri­lie 2019, ora 19:00,

GAIŢELE,

de Ale­xan­dru Kiri­ţes­cu.

Cu: Dana Dumi­tres­cu, Maria Lupu, Cris­ti­na Oprean, Lui­za Mar­ti­ne­scu, Lana Mos­ca­liuc, Andu Axen­te, Lau­ra Ior­dan Adri­an, Remus Archip, Adri­an Dumi­tres­cu, Mire­la Pană, Lili­a­na Cazan, Gelu Cio­ba­nu, Cla­u­dia Mihuţ.

Regia: Lucian Ian­cu.

Sce­no­gra­fia: Lăcră­mi­oa­ra Dumi­tra­ş­cu.

Core­gra­fia: Rai­monda Potlog.

Dura­ta spec­ta­co­lu­lui: 145 minu­te.


Sâm­bă­tă, 20 apri­lie 2019, ora 19:00,

GAIŢELE

de Ale­xan­dru Kiri­ţes­cu.

Cu: Dana Dumi­tres­cu, Maria Lupu, Cris­ti­na Oprean, Lui­za Mar­ti­ne­scu, Lana Mos­ca­liuc, Andu Axen­te, Lau­ra Ior­dan Adri­an, Remus Archip, Adri­an Dumi­tres­cu, Mire­la Pană, Lili­a­na Cazan, Gelu Cio­ba­nu, Cla­u­dia Mihuţ.

Regia: Lucian Ian­cu.

Sce­no­gra­fia: Lăcră­mi­oa­ra Dumi­tra­ş­cu.

Core­gra­fia: Rai­monda Potlog.

Dura­ta spec­ta­co­lu­lui: 145 minu­te.


Dumi­ni­că, 21 apri­lie 2019; ora 19:00

DE PAŞTI. SĂPTĂMÂNA PATIMILOR.

de August Strin­d­berg.

Cu: Maria Lupu, Adri­an Dumi­tres­cu, Ana Maria Ște­fan, Lau­ra Ior­dan Adri­an, Andrei Can­ta­ra­giu. Cu par­ti­ci­pa­rea acto­ri­lor Dorel Vişan și Mihai Sorin Vasi­les­cu (video).

Regia, deco­ru­ri­le, ilus­tra­ţia muzi­ca­lă și con­cep­tul video: dr. Zol­tan Scha­pi­ra
Cos­tu­me­le: dr. Oli­via Cos­tea.
Asis­tent sce­no­gra­fie: Lăcră­mi­oa­ra Dumi­tra­ş­cu.

Dura­ta spec­ta­co­lu­lui: 90 minu­te.

Bile­te­le se pot achi­zi­țio­na de la casa de bile­te a tea­tru­lui, la urmă­toa­re­le pre­țuri:

40 lei (lojă), 30 lei (stal), 7,5 lei (bile­te pen­tru elevi, stu­denți, pen­sio­nari)

Pen­tru mai mul­te deta­lii și rezer­vări: 0241.488.247. / 0371.442.592.

Pro­gra­mul agen­ți­ei de bile­te: luni: 09:00 – 17:00; joi — dumi­ni­că: 11:00 – 19:00

Vă aştep­tăm la tea­tru şi vă mulţu­mim pen­tru că ne sun­teţi ală­tu­ri!


Man­ga­lia News, 17.04.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele