Ghidul alegătorului român din străinătate’, pentru Europarlamentarele din 26 mai

0
407

Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne a lan­sat „Ghi­dul ale­gă­to­ru­lui român din stră­i­nă­ta­te” pen­tru ale­ge­ri­le pen­tru Par­la­men­tul Euro­pean din data de 26 mai a.c.

🔹Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne pune la dis­po­zi­ția cetă­țe­ni­lor 🇷🇴 care se află în afa­ra gra­ni­țe­lor țării la data de 26 mai 2019, Ghi­dul ale­gă­to­ru­lui român în stră­i­nă­ta­te.

🔹Ghi­dul con­ți­ne o serie de infor­ma­ții uti­le pen­tru o bună des­fă­șu­ra­re a votu­lui pen­tru #Ale­ge­ri­E­u­ro­par­la­men­ta­re

#DeDa­ta­As­ta­Vo­tez #alegeriUE2019 #EP2019 #Europarlamentare2019

Ghi­dul ale­gă­to­ru­lui român în stră­i­nă­ta­te este dis­po­ni­bil aici 👇
http://www.mae.ro/…/a…/2019_pdf/2019.04.19_ghid_alegator.pdf


Man­ga­lia News, 22.04.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply