Felicitări, elevilor și cadrelor didactice de la Liceul Callatis, pentru rezultatele bune la etapa județeană a Olimpiadelor școlare!

0
1243

Aso­ci­a­tia de Parin­ti Cal­la­tis: ”Feli­ci­tări, tutu­ror ele­vi­lor de la Lice­ul Teo­re­tic ”Cal­la­tis”, par­ti­ci­panți la Olim­pi­a­de­le șco­la­re, eta­pa jude­țea­nă. Mul­țu­mi­ri, pro­fe­so­ri­lor îndru­mă­tori! Feli­ci­tări, ele­vi­lor care au obți­nut pre­mii la aceas­tă eta­pă:

Olim­pi­a­da de infor­ma­ti­că:
GRANAT ANDREIPre­mi­ul I, CALIFICAT LA ETAPA NAȚIONALĂ,
cla­sa a VI‑a B, pro­fe­sor îndru­mă­tor PILAT MIHAELA;
POPESCU ANDREI, Pre­mi­ul III, pro­fe­sor îndru­mă­tor PILAT MIHAELA

Olim­pi­a­da de mate­ma­ti­că:
GRANAT ANDREI, Men­țiu­ne, Cla­sa a VI‑a B, pro­fe­sor îndru­mă­tor CRĂCIUNESCU TEODOR.

Con­cur­sul de mate­ma­ti­că ”A. Hai­mo­vici”:
MACOVEI RADU – Pre­mi­ul II, cla­sa a XI‑a, Pro­fe­sor îndru­mă­tor ȘARGU RODICA.

Olim­pi­a­da de fizi­că:
DINCA RADU — Pre­mi­ul III, cla­sa a VI‑a A, pro­fe­sor îndru­mă­tor TOHĂNEANU — IATAN JANINA.

Olim­pi­a­da de lim­ba ger­ma­nă:
FOTA FELICIAPre­mi­ul I, cla­sa a VII, pro­fe­sor îndru­mă­tor GĂLĂȚEANU IOLANDA.

Sun­tem mân­dri de voi, știm că este greu și că tre­bu­ie să mun­ciți mult pen­tru fie­ca­re punc­tu­leț”.


Man­ga­lia News, Joi, 05.04.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply