Două eleve de la Școala ”Ion Creangă”, Albești, au obținut primele două locuri pe județ, la Concursul național interdisciplinar ”Cultură și spiritualitate românească”

0
2784

Două ele­ve de la Școa­la ”Ion Cre­an­gă”, Albești, au obți­nut rezul­ta­te foar­te bune, având pri­me­le două punc­ta­je din județ, la Con­cur­sul națio­nal inter­dis­ci­pli­nar ”Cul­tu­ră și spi­ri­tu­a­li­ta­te româ­neas­că”. Pre­mi­ul 1 — cali­fi­ca­tă la eta­pa natio­na­lă — Doboș-Trui­că Mari­a­na și locul al 2‑lea, Vasi­li­niuc Andre­ea

Fete­le au fost pre­gă­ti­te și îndru­ma­te de prof. Lim­ba și lite­ra­tu­ra româ­nă — Man­ta Ana-Maria si prof. Reli­gie — Băr­hă­les­cu Ele­na.


Man­ga­lia News, 03.04.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply