DELIA VOICULESCU, de la Clubul Sportiv Poseidon Limanu-2Mai a obținut ARGINTUL, la Turneul Internațional de Cadeti “VICTORY CUP 2019”, desfășurat in Antalia, Turcia

0
583

Clu­bul Spor­tiv Posei­don: ”La Tur­ne­ul Inter­națio­nal de Cadeti “VICTORY CUP 2019”, des­fă­șu­rat in Anta­lia, Tur­cia, 11–14.04.2019, unde au par­ti­ci­pat spor­tivi din 13 țări puter­ni­ce în lup­te­le Euro­pe­ne și Mondi­a­le: Tur­cia, Geor­gia, Azer­baid­jan, Kaza­hs­tan, Kir­chis­tan, Esto­nia, Bel­gia, Unga­ria, Bul­ga­ria, Repu­bli­ca Mol­do­va, Iran, Româ­nia, spor­ti­va noas­tră Delia Voi­cu­les­cu, cali­fi­ca­tă în fina­la pen­tru locu­ri­le I — II, cate­go­ria 40 kg, a câști­gat Meda­lia de Argint, pier­zând aurul, printr‑o acci­den­ta­re. Mul­țu­mim Divi­ni­tă­ții că Delia este bine și va con­ti­nua să mun­ceas­că, pen­tru a demon­stra carac­te­rul ei puter­nic de Cam­pi­oa­nă! Bra­vo, Delia! Feli­ci­tări!”

Feli­ci­tări, antre­no­ri­lor Cor­ne­li­us Dori­an Truc­mel, Ali­na Ele­na Ivan, pre­cum și sta­ffu­lui teh­nic!


Man­ga­lia News, 15.04.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele