De când nu ați mai fost pe Stadionul Central din Mangalia? [Foto/VIDEO]

1
739
Booking.com

De‑a lun­gul tim­pu­lui, coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News a publi­cat o serie de arti­co­le des­pre Sta­dio­nul Cen­tral din Man­ga­lia, insis­tând asu­pra stă­rii în care se află aceas­tă are­nă dedi­ca­tă spor­tu­ri­lor, situ­a­tă în ini­ma muni­ci­pi­u­lui. Pes­te tot în țară și în lume, sta­di­oa­ne­le sunt ade­vă­ra­te ”oglinzi” ale inte­re­su­lui admi­nis­tra­ți­i­lor publi­ce față de Sport, față de sănă­ta­tea tine­re­tu­lui. Cum ”se oglin­deș­te” gri­ja Direc­ți­ei de resort din cadrul admi­nis­tra­ți­ei loca­le Man­ga­lia față de acest sta­dion, vă lăsăm să con­clu­zio­nați dum­ne­a­voas­tră, după ce veți vizio­na urmă­toa­re­le mate­ri­a­le foto/video:

Între­ba­rea din titlu se adre­sea­ză și ale­și­lor locali: De când nu ați mai fost pe Sta­dio­nul Cen­tral din Man­ga­lia? Vă pla­ce cum ara­tă inte­ri­o­rul și exte­ri­o­rul lui? Aceas­ta este ”oglin­da spor­ti­vă” a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia? Cetă­țe­nii și oas­pe­ții Man­ga­li­ei așteap­tă răs­pun­suri prin fap­te care să corec­te­ze actu­a­la situ­a­ție în care se află sta­dio­nul! 


Man­ga­lia News — OPINII CIVICE. Luni, 15.04.2019.


piese-auto-mangalia.ro

1 COMENTARIU

  1. Da tata, ara­ta ca si ora­sul in care locuim.Credeai ca e altfel?Cam asa ara­ta si ”oame­nii” aces­tui oras.Lasati ori­ce spe­ran­ta .O Sirie fara raz­boi

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele