David Croitor deschide un “Portal către amintiri…”, cu ocazia Expoziţiei sale de Pictură ce va fi vernisată la Vatra Dornei

0
472

Mier­curi, 17 apri­lie 2019, de la ora 17.00, în Salo­nul Alb al Casei de Cul­tu­ră “Pla­ton Par­dău” din Vatra Dor­nei, va avea loc ver­ni­sa­jul Expo­zi­ţi­ei de Pic­tu­ră “Por­tal către amin­tiri…”, sem­na­tă de artis­tul dor­nean, David Cro­i­tor.

Ver­ni­sa­jul va fi pre­zen­tat de cri­ti­cul de artă Delia Ioa­na Lei­ze­riuc, cea care s‑a ocu­pat şi de publi­ca­rea albu­mu­lui foto “Por­tal către amin­tiri”, care va fi lan­sat cu aceas­tă oca­zie.

David Cro­i­tor: “Pic­tez pen­tru că simt nevo­ia de a mă expri­ma. Mă exprim mai bine în culoa­re decât în cuvânt. Prin culoa­re strig, prin culoa­re mă bucur, prin culoa­re plâng, prin culoa­re visez. Pen­tru mine, culoa­rea repre­zin­tă un act de curaj, cura­jul de a spu­ne public, fără inhi­bi­ţii, ceea ce simt. Prin culoa­re, mă apro­pii de oameni ca să‑i pot iubi şi tot prin culoa­re simt nevo­ia de a‑I mulţumi lui Dum­ne­zeu pen­tru darul Său. Da, culoa­rea, pic­tu­ra în gene­ral, este felul meu de a‑I spu­ne lui Dum­ne­zeu, Te iubesc! Meri­tă. Pen­tru îmbră­ţi­şa­rea Lui de Lumi­nă…”. 

Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News a avut bucu­ria să vă pre­zin­te câte­va din­tre como­ri­le artis­ti­ce rea­li­za­te cu pene­lul de pic­to­rul dor­nean David Cro­i­tor. Le puteți reve­dea aici.


Man­ga­lia News, Joi, 11 apri­lie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply