Consilierii locali din Mangalia sunt convocați în ședință ordinară, joi, 11 aprilie

0
481

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Radu Cris­ti­an, a con­vo­cat con­si­li­e­rii locali în ședin­ță ordi­na­ră, joi, 11 apri­lie, înce­pând cu ore­le 16.00. Pe ordi­nea de zi este înscris pro­iec­tul de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea con­tu­lui de exe­cu­ție a buge­tu­lui de veni­turi și chel­tu­ieli al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia pen­tru anul finan­ci­ar 2018, dar și a buge­tu­lui de veni­turi şi chel­tu­ieli al muni­ci­pi­u­lui pen­tru anul finan­ci­ar 2019.

În ace­eași ședin­ță, vor fi supu­se spre adop­ta­re și pro­iec­te­le de hotă­râre, care vizea­ză buge­tul de veni­turi și chel­tu­ieli pen­tru soci­e­ta­tea de ter­mo­fi­ca­re-Gol­d­term Man­ga­lia, res­pec­tiv pen­tru Par­cul Indus­tri­al din loca­li­ta­te. Alt pro­iect de hotă­râre care va fi dez­bă­tut se refe­ră la pre­lun­gi­rea con­trac­te­lor de închi­ri­e­re pen­tru locu­in­țe­le soci­a­le din Man­ga­lia.

CONVOCATORUL, aici.


Man­ga­lia News, 10.04.2019.


https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele