Concertul PHOENIX „Sinteza — Rapsodia”, de la Mangalia se reprogramează pentru Vineri, 24 mai!

0
329
Booking.com

Din moti­ve obiec­ti­ve, con­cer­tul Pho­e­nix „Sin­te­za — Rap­so­dia”, pro­gra­mat pen­tru data de 21 apri­lie, la Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia, se amâ­nă și va avea loc Vineri, 24 mai.

Bile­te­le achi­zi­țio­na­te pot fi păs­tra­te și rămân vala­bi­le pen­tru acce­sul la eve­ni­men­tul din 24 mai, sau pot fi retur­na­te în punc­te­le de vân­za­re de unde au fost achi­zi­țio­na­te (Agen­ția de bile­te a Casei de Cul­tu­ră din Man­ga­lia sau rețea­ua IaBi­let).

Ne cerem scu­ze pen­tru aceas­tă lună de aștep­ta­re și le mul­țu­mim par­te­ne­ri­lor media care sus­țin eve­ni­men­tul, pre­cum și con­du­ce­rii Casei de Cul­tu­ră din Man­ga­lia, pen­tru înțe­le­ge­re și pen­tru spri­jin. Ne vedem Vineri, 24 mai!


Man­ga­lia News, 17.04.2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele