Clubul Rotary Mangalia vă invită la Regatta Seanergya, organizată sub egida Federației Române de Yachting

0
460

Clu­bul Rota­ry Man­ga­lia  invi­tă să par­ti­ci­pati, în peri­oa­da 31 mai — 2 iunie 2019, la Regat­ta Sea­ner­gya - cla­sa offsho­re, eve­ni­ment care va avea loc la Mari­na Life­Har­bo­ur Lima­nu. 

Com­pe­ti­tia este orga­ni­za­ta de Aso­ci­a­tia Club Spor­tiv Sea­ner­gya, sub egi­da Fede­ra­ti­ei Roma­ne de Yach­ting. Par­ti­ci­pa­rea la aceas­ta com­pe­ti­tie a ambar­ca­tiu­ni­lor Clu­bu­lui Rota­ry Man­ga­lia isi pas­trea­za si in acest an sco­pul cari­ta­bil, fon­du­ri­le obti­nu­te urmand a fi folo­si­te pen­tru pro­iec­te­le dedi­ca­te comu­ni­ta­tii noas­tre.

La fel ca si anul tre­cut, Regat­ta are si o com­po­nen­ta eco­lo­gi­ca, in sen­sul in care va fi o com­pe­ti­tie ”paper free”. Asa­dar, docu­men­te­le de cur­sa vor fi trans­mi­se elec­tro­nic.

Petre­ce­rea pri­e­te­neas­că va avea loc sâm­bă­tă, 01.06.2019, ora 20:00, la Res­ta­u­ran­tul ”La Conac”, din Lima­nu, str. Morii, nr. 10, intr‑o ambi­an­ta pla­cu­ta, cu muzi­ca si dans, unde vom petre­ce până târ­ziu, spre mie­zul nop­tii.

Vă aștep­tăm cu drag!

Pen­tru deta­lii,

Tel: 0728 019 979; 0722 173 022.

Rota­ry Club Inter­na­tio­nal Man­ga­lia,

Pre­șe­din­te, Lili­a­na Beche­ru.


Man­ga­lia News, Mier­curi, 25.04.2019. (A trans­mis Cos­mi­na Sto­ian, Next‑Presi­dent).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele