Clubul Artelor Solteris: Poezii de Emilia Dabu, Ana Ardeleanu, Adina Lozinschi și Ramona Opriş

0
296
Booking.com

Dragi pri­e­te­ni ai Clu­bu­lui Arte­lor Sol­te­ris Man­ga­lia, vă invi­tăm la lec­tu­ră.

ÎNTRE HOTARE

Autor: Emi­lia Dabu.

Aştept între hota­re ca un vis
Să te ară­ţi Părin­te în alta­re
Să vii aşa cum tai­nic ai pro­mis
Să aperi via­ţa şi-ale ei hota­re
Aş fi-nflo­rit cum locu­ri­le sfin­te
Şi-aş fi rodit de nepă­truns mis­te­re
Tot aştep­tân­du-Te mereu Părin­te
Ca unui fiu curat să-mi dai pute­re
Sunt încă bucu­rie şi încă sunt iubi­re
Şi ochii zori­lor se redes­chid uşor
Tu mă pri­veşti cu‑o nouă înflo­ri­re
Să uit Părin­te cât îmi e de dor
Aş fi dorit dure­rea Ta să fiu
Şi răni­le să-ţi vin­dec, să-ţi mân­gâi
Dar s‑a făcut în ceruri prea târ­ziu
Şi-am înţe­les că nu mai pleci, rămâi.


LEAC ÎMPOTRIVA UITĂRII

Autor: Ana Arde­lea­nu.

La un răgaz de fru­mu­seţe,
La o dis­tanţă de cuvin­te,
Pri­meşti ori dai, prin­tre poveţe,
Din suflet, lucru­ri­le sfin­te.
Aşa cum cea­suri dau exact
Ora eter­ne­lor iubiri
Şi folo­sesc, pen­tru impact,
Când crini de nea, când tra­da­firi.
Sub spi­nii ce însân­ge­rea­ză,
Îţi pui pe umeri redin­go­ta,
Aşezi poe­mul pe‑o spe­tea­ză
Şi urci, iar, Mun­te­le Gol­go­ta.
Şi urci, cu greu, şi iar cobori
Câte-un păcat abrupt sau lin.
Încet-încet, înveţi să zbori,
Fără-avion, ori zepe­lin.
Aşa ne antre­năm, de‑o via­ţă,
De lungi mile­nii şi mai bine,
Sub cerul cobo­rând pova­ţă
De la Alteţe­le Divi­ne.


APROAPE PRIMĂVARĂ

Autor: Adi­na Lozin­schi.

Se întâm­plă din senin
Ca tru­pul meu
Să-mi pară stră­in
Să seme­ne prea mult
Cu pădu­rea usca­tă de iar­nă
În dra­gos­te am ars…
Pri­mă­va­ra fără pute­re
Încă mai sim­te dure­re.
Cu man­tia sa albă
Iar­na aco­pe­rea
Noro­i­ul adu­nat în sal­bă.
Acum pri­mă­va­ra spa­lă
Păca­te­le lumii de ieri
În live­zi­le cu meri.


PREFAŢĂ LA O LUME NOUĂ

Autor: Ramo­na Opriş.

Susu­ră o vre­me nouă
De spe­ranţă şi lumi­nă
Iar cuvin­te­le sunt rouă
Ce hră­nesc o lună pli­nă.

Pole­ia­lă împru­mu­tă
Şi scli­pre prea­mă­rea­ţă
Se întorc în lume nouă
Dînd un ton la o pre­fa­ţă.

Iară­şi s‑a întors cuvân­tul,
Cel sfinţit de alte dăţi,
Să ne vin­de­ce de gân­dul
Ce ne pier­de prin­tre bălţi.

Nu degea­ba este slo­va
Biblie de căpă­tâi.
S‑a năs­cut din pace vor­ba
Şi cuvân­tul cel din­tâi.

Căci fru­mo­sul ne pătrun­de
Trec pin sune­te şi glas,
Lăsând cli­pe­le mărun­te
Să ne pară cât un ceas.

Asta e a ta magie
Prea­mă­rit şi sfânt cuvânt,
Lim­pe­zeşti o anar­hie
Între cer şi-ntre pământ.


Man­ga­lia News, 20.04.2019. Pos­ta­re Fb: Ana Arde­lea­nu.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele