Cinci predicţii neobişnuite care chiar s-au adeverit

0
525
Booking.com

Sunt mul­te pre­dic­ții care s-au ade­ve­rit de-a lun­gul isto­ri­ei. Am ales 5 din­tre cele mai neo­biș­nu­i­te, la momen­tul la care au fost enun­ța­te și care totuși s-au ade­ve­rit.

În 1840, isto­ri­cul Ale­xis de Tocqu­e­vi­l­le a vor­bit des­pre un posi­bil „răz­boi mondi­al”, în „Demo­cra­cy in Ame­ri­ca”. În spa­te­le aces­tu­ia s-ar afla lup­ta pen­tru pute­re. Aceas­ta pre­di­cţie s-a ade­ve­rit câte­va dece­nii bune mai târ­ziu, chiar de două ori.

În 1865, cu mai bine de 100 de ani îna­in­te, Jules Ver­ne pre­ve­dea o călă­to­rie pe lună. Prin­tre deta­li­i­le pe care le-a nime­rit s-a numă­rat sta­tul de unde rache­ta a fost lan­sa­tă (Fori­da), nume­le rache­tei (Apo­l­lo 11) şi numă­rul de astro­nau­ţi par­ti­ci­panţi.

Scu­fun­da­rea Tita­ni­cu­lui, a fost „pre­zi­să” de o nuve­lă numi­tă: „Futi­li­ty, or The Wre­ck of the Titan”. Prac­tic, car­tea des­cria în deta­liu cum cea mai mare navă con­stru­i­tă vreo­da­tă se cioc­nea cu un gheţar şi se scu­fun­da. Tita­nic s-a scu­fun­dat exact cum era des­cris în nuve­lă, 14 ani mai târ­ziu.

Con­ti­nu­a­rea, pe playtech.ro


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele