Campanie Mangalia News: Se curăță terenul pe Muncitorului / Portului, din zona în care au fost demolate garajele [Foto/VIDEO]

4
682

Cam­pa­nie Man­ga­lia News: Astăzi, mier­curi, 10 apri­lie, s‑a tre­cut la cură­ța­rea tere­nu­lui de molo­zul pro­ve­nit de la gara­je, în peri­me­trul Muncitorului/Portului.

Des­pre acțiu­nea ”GARAJIADA” din Man­ga­lia, am publi­cat mai mul­te arti­co­le în seri­al, aici.


Man­ga­lia News, 10.04.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

4 COMENTARII

 1. Refe­ri­tor la demo­la­rea gara­je­lor, ini­ti­a­ti­va Dlui pri­mar Radu Cris­ti­an, dema­ra­ta anul tre­cut, am cate­va remarci:
  1. Toti pose­so­rii de gara­je, si auto­ri­za­te si nea­u­to­ri­za­te de pri­ma­rie, afla­te pe UAT Man­ga­lia, au pri­mit soma­tie ca in 24 de ore gara­je­le sa fie dara­ma­te, in caz con­trar vor supor­ta rigo­ri­le legii. In soma­tia res­pec­ti­va este tre­cu­ta legea si arti­co­lul care impu­ne res­pec­ta­rea aces­tei deci­zii si con­se­cin­te­le in caz de neres­pec­ta­re.
  2. Acum intreb: cum se face ca pen­tru unii aceas­ta dis­po­zi­tie este facul­ta­ti­va si pri­vi­ta cu inga­du­in­ta de catre Dnl pri­mar Radu Cris­ti­an? In spa­te­le blo­cu­ri­lor MG 31 si MG 29 sunt 13 gara­je de care nu s‑a atins nimeni! Moti­vul ar fi ca aces­te gara­je ar sus­ti­ne con­struc­tia unei case. FALS. Atunci cand blo­cu­ri­le de pe Cal­la­tis au fost con­stru­i­te s‑a facut o cen­tu­ra de beton care con­so­li­dea­za dife­ren­ta de nivel. Aceas­ta cen­tu­ra ince­pe chiar de pe Str. Matei Basa­rab si tine pana la ulti­mi­le blo­curi de pe Cal­la­tis. Chiar pe colt cu Matei Basa­rab, la nici o pal­ma de cen­tu­ra de beton, este con­stru­i­ta o vila cu doua nive­le si nu se spe­rie nimeni ca o sa cada! La fel si case­le din stan­ga si din dreap­ta aces­tor garaje„problema” unde toa­te gara­je­le s‑au dara­mat, nu‑i nicio pro­ble­ma! Pro­ble­ma este ca sun­tem luati de fra­ieri, noi care am res­pe­ca­ta deci­zia pri­ma­ru­lui, si pri­ma­ria nu vrea sa vada aceas­ta nimic­ni­cie! In pri­mul rand pri­ma­ria sa tina cont ca aces­te gara­je s‑au lipit de acest zid care a fost con­stru­it „ingi­ne­res­te” oda­ta cu blo­cu­ri­le si era aco­lo trai­nic si bine facut de multi ani! In con­clu­zie gara­je­le nu sus­tin nimic! In al doi­le rand, gara­je­le sunt con­stru­i­te ile­gal si nea­u­to­ri­za­te de catre pri­ma­rie, atunci care‑i trea­ba pri­ma­ri­ei sa apro­be tacit ca aces­te gara­je sa nu mai fie demo­la­te? In al tre­i­lea rand chiar daca ar fi asa, este trea­ba celui care a con­stru­it aco­lo sa-si con­so­li­de­ze el zidul cat si cum vrea daca nu are incre­de­re in cel exis­tent. Pro­ble­ma pen­tru care pro­pri­e­ta­rul casei a con­vins toti pose­so­rii de gara­je sa faca con­tes­ta­tie sa sus­ti­na ce spu­ne el, este ace­ea ca aces­ta anul tre­cut si‑a facut o pen­siu­ne in cur­tea casei iar prin demo­la­rea gara­je­lor pen­siu­nea nu ar mai fi asa de atrac­ti­va pen­tru turisti. Dar asta nu‑i trea­ba nici a loca­ta­ri­lor din blo­cu­ri­le MG 31 si MG 29, care stau cu masi­ni­le pe lan­ga pere­tii blo­cu­ri­lor sau pe stra­zi­le adia­cen­te, si nici a pri­ma­ri­ei nu este. Pri­ma­ria sa duca la inde­pli­ni­re deci­zia lua­ta fara con­ce­sii pen­tru nimeni, alt­fel ne vom face si noi gara­je de-alun­gul cen­tu­rii de beton pen­tru a coon­so­li­da case­le si tere­nul oame­ni­lor!
  Cand mai vin experti din pri­ma­rie sa con­sta­te, sa fie lamu­ri­ti de ce nu tre­bu­ie demo­la­te gara­je­le sa con­sta­te si sa le spu­na:
  ‑Vedeti in dreap­ta este un zid ase­ma­na­tor unde stau mereu ali­ni­a­te 30–40 de masini par­ca­te. Cei care par­chea­za nu se spe­rie ca zidul v‑a cedea si le va dis­tru­ge masi­ni­le! Aici la fel va fi. Gara­je­le se dara­ma si oame­nii par­chea­za fara nicio tea­ma.
  — In stan­ga s‑au dara­mat toa­te gara­je­le si zidul sta in picioa­re!
  — Si in stan­ga si in dreap­ta sunt doua sta­tii tra­fo care sunt con­stru­i­te la 1m de zid! Dea­se­me­nea sunt gara­je care nu sunt lipi­te de zid si nu sus­tin nimic!
  In con­clu­zie, rugam pri­ma­ria sa actio­ne­ze si sa demo­le­ze aces­te gara­je cat mai repe­de pen­tru ca deja pro­voa­ca disen­siuni si osti­li­tati inu­ti­le care daca nu vor fi sto­pa­te sigur vor esca­la­da!

 2. Pri­mar PNL duplicitar(9 mai 09:33)
  Pri­ma­rul din Man­ga­lia, Radu Cris­ti­an demo­lea­za gara­je­le doar la oame­nii neca­ji­ti si nea­ju­to­rati, astia din spa­te de la MG 29 unu‑i fost direc­tor BCR, altu‑i poli­tist de fron­ti­e­ra, altul inspec­tor ITM C‑ta, alta angajata‑n pri­ma­ria Man­ga­lia!!! etc, etc. N‑are cum! Pen­tru fra­ieri e LEGE: in 24 de ore dara­mati sau va luati amen­da de 3000 de lei! Oame­nii spe­ri­ati s‑au exe­cu­tat! La sme­che­rii astia ce LEGE aplici domn pri­mar de nici nu se sin­chi­sesc de Ordi­nul Pri­ma­ri­ei? Cat mai stam cu tiga­nia in fata blo­cu­lui si cand cura­ti­ti ora­sul de TOATE GARAJELE asa cum ati pro­mis?

  Pri­mar PNL cu OCAUA MICA(8 mai 12:43)
  In spa­te­le blo­cu­ri­lor MG 29 si MG 31 din Man­ga­lia, sunt doi sme­cheri care si-au facut pen­siuni turis­ti­ce si, daca se dara­ma gara­je­le nici pu-lea nu mai vine la ei. Pe loca­tari i‑au ine­bu­nit! Par­cari si-asa puti­ne ocu­pa­te de turisti din toa­ta tara, bas­ca chi­o­lha­nuri in cur­te! Domn pri­mar Radu Cris­ti­an, dara­mati urgent gara­je­le si lasati sme­che­rii ca se des­cur­ca ei! Asta daca va doa­re si de ama­ra­tii caro­ra le-ati dat 72 de ore sa-si demo­le­ze sin­guri gara­je­le in timp ce asto­ra nici 172 de zile nu le-au fost suffi­cient!!! Umblam iar cu OCAUA MICA domn pri­mar!

  Radu Cris­ti­an pri­mar PNL(7 mai 10:40)
  In Man­ga­lia, Str. Cal­la­tis Bl. MG 31–29, cand dara­mati gara­je­le domn pri­mar? Cat mai stam cu tiga­nia in fata blo­cu­ri­lor? Juma­ta­te din ele sunt pe post de maga­zii, de ani buni n‑au mai intrat masini aco­lo! S‑a umflat asfal­tul de nici usi­le nu se mai des­chid! Alte doua sunt pe post de ate­li­e­re, n‑au nicio trea­ba cu par­ca­rea masi­ni­lor. Dom­nu­le pri­mar, ati spus ca veti face din Man­ga­lia un oras fru­mos, civi­li­zat, fara gara­je, fara magher­ni­te, con­struc­tii ine­ste­ti­ce etc. Va rugam tre­ceti la trea­ba si faceti ce-ati pro­mis pen­tru ca Man­ga­lia sa ara­te ca un oras Euro­pean nu unul bal­ca­nic ca acum.

  Pri­mar PNL cu doua fete(6 mai 15:03)
  Radu Cris­ti­an, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, a invra­j­bit popu­la­tia. Doar pros­tii si-au demo­lat gara­je­le, sme­che­rii pri­ma­ru­lui Nu. Pros­ti­lor le‑a tri­mis si noap­tea poli­tia loca­la sa le bata la usa, care nu erau aca­sa puneau veci­nii mar­tori de insti­in­ta­re. Teroa­re! Sme­che­rii iti rad in fata si te fac prost ca‑i ascul­tat de pri­ma­rie. De ce nu‑i deran­jea­za pri­ma­rul si poli­tia loca­la pe cei cu gara­je la Lidl gara Bl A 5; Roze­lor R14; N3 bis bl G CEC bank cine­ma­to­graf pes­ca­rus; Cal­la­tis MG 29.etc. De ce dom pri­mar!? Ca‑s sme­cheri si pre­te­ni cu tine? Pai, mai ascul­ta cine­va de-acum inco­lo la ce spui tu!?

 3. Pri­mar PNL duplicitar(9 mai 09:33)
  Pri­ma­rul din Man­ga­lia, Radu Cris­ti­an demo­lea­za gara­je­le doar la oame­nii neca­ji­ti si nea­ju­to­rati, astia din spa­te de la MG 29 unu‑i fost direc­tor BCR, altu‑i poli­tist de fron­ti­e­ra, altul inspec­tor ITM C‑ta, alta angajata‑n pri­ma­ria Man­ga­lia!!! etc, etc. N‑are cum! Pen­tru fra­ieri e LEGE: in 24 de ore dara­mati sau va luati amen­da de 3000 de lei! Oame­nii spe­ri­ati s‑au exe­cu­tat! La sme­che­rii astia ce LEGE aplici domn pri­mar de nici nu se sin­chi­sesc de Ordi­nul Pri­ma­ri­ei? Cat mai stam cu tiga­nia in fata blo­cu­lui si cand cura­ti­ti ora­sul de TOATE GARAJELE asa cum ati pro­mis?

 4. In spa­te­le blo­cu­ri­lor de pe Cal­la­tis, par­tea de unde ince­pe car­ti­e­rul de case este o mize­rie de nedes­cris!!! Gara­je dara­ma­te, neda­ra­ma­te, moloz ames­te­cat cu gunoi, masini par­ca­te pes­te gra­me­zi­le de pie­tre si desaeuri…Si pri­ma­rul Radu Cris­ti­an ne pune pe toa­te situ­ri­le, inclu­siv pe man­ga­li­a­news numai poze fru­moa­se, vir­tu­ale facu­te pe cal­cu­la­tor si pe noi de-ade­va­ra­te­lea ne manan­ca ser­pa­ria! Cal­la­tis este bule­vard, veni­ti sa vedeti cum arata…Cambodgia!

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele