Campanie Mangalia News: Igienizarea terenului de lângă blocul M5, strada Muncitorului, pe care au existat garaje [Foto/VIDEO]

1
751

Cam­pa­nie Man­ga­lia News: Ieri, 8 apri­lie, am publi­cat arti­co­lul ”MANGALIA: Con­ti­nuă acțiu­nea de cură­ța­re a ampla­sa­men­te­lor de gara­je pozi­țio­na­te ile­gal”, ce con­ți­nea, ală­tu­ri de o deta­li­a­tă gale­rie foto, urmă­toa­re­le între­bări: Când se vor igie­ni­za toa­te tere­nu­ri­le pe care au fost gara­je? Exis­tă un gra­fic al lucră­ri­lor? De exem­plu, când vine rân­dul ampla­sa­men­te­lor de pe stră­zi­le Mun­ci­to­ru­lui / Por­tu­lui? 

Iată că astăzi, marți, 9 apri­lie, s‑a tre­cut la cură­ța­rea tere­nu­lui de lân­gă blo­cul M5, stra­da Mun­ci­to­ru­lui, de molo­zul pro­ve­nit de la gara­je, teren pe care, se pare că va fi con­stru­i­tă noua Școa­lă Gim­na­zi­a­lă ”Gala Galac­tion”:

Des­pre acțiu­nea ”GARAJIADA”, am publi­cat mai mul­te arti­co­le în seri­al, aici.


Man­ga­lia News, 09.04.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Pri­mar PNL duplicitar(9 mai 09:33)
    Pri­ma­rul din Man­ga­lia, Radu Cris­ti­an demo­lea­za gara­je­le doar la oame­nii neca­ji­ti si nea­ju­to­rati, astia din spa­te de la MG 29 unu‑i fost direc­tor BCR, altu‑i poli­tist de fron­ti­e­ra, altul inspec­tor ITM C‑ta, alta angajata‑n pri­ma­ria Man­ga­lia!!! etc, etc. N‑are cum! Pen­tru fra­ieri e LEGE: in 24 de ore dara­mati sau va luati amen­da de 3000 de lei! Oame­nii spe­ri­ati s‑au exe­cu­tat! La sme­che­rii astia ce LEGE aplici domn pri­mar de nici nu se sin­chi­sesc de Ordi­nul Pri­ma­ri­ei? Cat mai stam cu tiga­nia in fata blo­cu­lui si cand cura­ti­ti ora­sul de TOATE GARAJELE asa cum ati pro­mis?

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele