Andaluzia Popa: Cititorilor mei, gânduri frumoase și multă Iubire!

0
753

Anda­lu­zia Popa: Citi­to­ri­lor mei, gân­duri fru­moa­se!

    ”Gîn­du­ri­le mele cele mai fru­moa­se vi se adre­sea­ză vouă, citi­to­ri­lor poe­zi­i­lor mele, celor care v‑ați alo­cat din tim­pul vos­tru pen­tru a citi ver­su­ri­le scri­se de mine, vouă, celor care înțe­le­geți împle­ti­rea din­tre meta­fo­ră, sen­ti­men­te şi cuvin­te, din­tre ima­gi­na­ție şi tră­i­re, care vreți să vă con­vin­geți că poe­zia, în spe­cial cea de dra­gos­te, e nemu­ri­toa­re…

    Sin­cer, nu am cre­zut că în zile­le noas­tre, măci­na­te de dra­me, can­ca­nuri și de urât, oame­nii mai citesc poe­zie… Poe­zie de dra­gos­te… Din acest motiv, am publi­cat poe­zi­i­le mele sub pse­u­do­nim. Pen­tru apre­ci­e­ri­le şi încu­ra­ja­ri­le voas­tre, vă mul­țu­mesc, voi con­ti­nua să scriu. Îi mulțu­mesc pen­tru sus­ți­ne­re şi încu­ra­jări, pro­fe­so­ru­lui Tra­ian Lupu, de la Man­ga­lia News. Vă mul­țu­mesc, dragi pri­e­te­ne și pri­e­te­ni dragiVă ofer Iubi­re!

*********

IUBIREA UNEI ORHIDEE

De-aş fi eu orhi­de­ea de la fereas­tra ta,
M‑aş rupe de pe lujer, spre tine aş zbu­ra
Şi ți-aş atin­ge fața, dui­os, cu un sărut
Şi m‑aş topi în for­me, încet, ca la-nce­put…

Peta­lă cu peta­lă, m‑aş dez­bră­ca apoi
Şi aş lăsa lumi­na să cadă-blând pe noi.
Şi mân­gâi­e­rea-mi dul­ce te va cuprin­de-ncet
Şi focul tău va arde și mă va arde‑n piept…

Şi-ti voi simți blân­de­tea ce-mi va cuprin­de fața,
Mă voi trezi ală­tu­ri de tine, dimi­nea­ța…
Şi apoi eu, bia­ta floa­re, chiar nobi­lă de-aş fi,
De dor şi de iubi­re, tot sin­gu­ră-aş muri…

Anda­lu­zia Popa, apri­lie 2019, Bucu­rești.


Vă invi­tăm să citiți aici și cele­lal­te poe­me de dra­gos­te sem­na­te de Anda­lu­zia Popa.


Man­ga­lia News, 13.04.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele