Aglomerație la punctul de trecere a frontierei Vama Veche! Poliția recomandă celor care merg în Bulgaria să cumpere vignetele online

1
586

Cir­ca 17.500 de per­soa­ne şi aproa­pe 5.000 de auto­ve­hi­cu­le au tranzi­tat, în ulti­me­le 24 de ore, punc­te­le de tre­ce­re a fron­ti­e­rei din judeţul Con­stanţa, aglo­me­ra­ţie fiind în PTF Vama Veche, a infor­mat sâm­bă­tă Gar­da de Coas­tă Con­stanţa, cita­tă de Ager­pres.

În ulti­me­le 24 de ore, în punc­te­le de tre­ce­re a fron­ti­e­rei au tranzi­tat apro­xi­ma­tiv 17.500 de per­soa­ne şi 4.860 mij­loa­ce de trans­port, cel mai tranzi­tat fiind PTF Vama Veche, cu apro­xi­ma­tiv 11.200 de per­soa­ne şi 2.870 mij­loa­ce de trans­port”, pre­ci­zea­ză Gar­da de Coas­tă.

Con­form sur­sei cita­te, într‑o peri­oa­dă nor­ma­lă a anu­lui, prin punc­te­le de tre­ce­re a fron­ti­e­rei din judeţul Con­stanţa tranzi­tea­ză, în 24 de ore, în jur de 4.000 de per­soa­ne şi 1.400 de mij­loa­ce de trans­port, din­tre care, prin PTF Vama Veche, cir­ca 1.450 de per­soa­ne şi 430 auto­ve­hi­cu­le.

Poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră reco­man­dă ca, pen­tru evi­ta­rea aglo­me­ra­ţi­ei la tre­ce­rea din Româ­nia în Bul­ga­ria, şofe­rii să achi­zi­ţio­ne­ze vig­ne­te­le onli­ne, şi nu din zona punc­tu­lui de tre­ce­re a gra­ni­ţei.

Rea­min­tim fap­tul că, pen­tru evi­ta­rea aglo­me­ra­ţi­ei în punc­te­le de fron­ti­e­ră exis­ten­te la gra­ni­ţa cu Bul­ga­ria, par­ti­ci­panţii la tra­fic pot achi­zi­ţio­na vig­ne­te onli­ne prin inter­me­di­ul site-uri­lor www.bgtoll.bg (acest site având şi meniu în lim­ba româ­nă) sau www.vinetki.bg, preţu­ri­le aces­to­ra rămânând neschim­ba­te. (…) La Vama Veche este aglo­me­rat din cau­za fap­tu­lui că par­ti­ci­panţii la tra­fic achi­zi­ţio­nea­ză vig­ne­ta din punc­tul de tre­ce­re a fron­ti­e­rei”, potri­vit Găr­zii de Coas­tă.

Folo­siți și apli­ca­ția TRAFIC ONLINE - tim­pii de aștep­ta­re: politiadefrontiera.ro/ro/traficonline


Man­ga­lia News, 27.04.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele