A început Campania electorală pentru Europarlamentare? [galerie FOTO]

0
810

După cum stau lucru­ri­le, sau mai bine zis, mate­ri­a­le­le pro­mo­țio­na­le, în Man­ga­lia, se pare că a înce­put Cam­pa­nia elec­to­ra­lă pen­tru Euro­par­la­men­ta­re­le din 26 mai… 

Ban­ne­re, flu­tu­rași prin oraș, lucrări dema­ra­te pes­te tot… E clar! Ar tre­bui  să se orga­ni­ze­ze ale­geri în fie­ca­re an! Sau nu‑i așa? 


Pro Memo­ria:

Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne infor­mea­ză: În peri­oa­da 23–26 mai 2019, cetă­țe­nii din sta­te­le mem­bre UE vor ale­ge, prin vot direct, noul Par­la­ment Euro­pean. Potri­vit HG nr. 80/2019, ale­ge­ri­le pen­tru mem­brii din Româ­nia în Par­la­men­tul Euro­pean se vor des­fă­șu­ra dumi­ni­că, 26 mai 2019. Aceas­ta este a patra oară, de la ade­ra­rea Româ­ni­ei la Uniu­nea Euro­pea­nă, când  sunt orga­ni­za­te în Româ­nia ale­geri pen­tru Par­la­men­tul Euro­pean (scru­ti­ne­le ante­ri­oa­re au avut loc în noiem­brie 2007, iunie 2009 și mai 2014).

Vot în 26 mai, cam­pa­nie elec­to­ra­lă din 27 apri­lie. Cam­pa­nia elec­to­ra­lă înce­pe ofi­ci­al în data de Vineri, 26 apri­lie și se înche­ie în data de Sâm­bă­tă, 25 mai, la ora 7:00. (sur­sa: alba24.ro).


Man­ga­lia News, 11.04.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele