A ars Catedrala Notre Dame din Paris… S‑au făcut cenușă 8 secole de Istorie…

0
567

”De Ziua mondi­a­lă a Artei, de ziua naș­te­rii mare­lui Leo­nar­do da Vinci, în ziua mor­ții lui Fili­ppo Bru­ne­l­leschi, arhi­tec­tul Renaș­te­rii, de ziua scu­fun­dă­rii Tita­ni­cu­lui, în ziua mor­ții lui Abra­ham Lin­coln…, arde Cate­dra­la Notre Dame din Paris.

Se fac cenu­șă 8 seco­le de Isto­rie. Un loc în care, în seco­lul al XIV-lea se defi­ni­ti­vea­ză con­struc­ția, un loc care a fost pră­dat în tim­pul Revo­lu­ți­ei Fran­ce­ze, o biju­te­rie în care a fost înco­ro­nat Napo­le­on Bona­par­te, o cate­dra­lă care a supra­vie­țu­it celor două con­fla­gra­ții mondi­a­le sân­ge­roa­se, ten­din­țe­lor de dis­tru­ge­re ale naziș­ti­lor. Ar plân­ge și Vic­tor Hugo, cu tot cu acel coco­șat de la cate­dra­lă, des­pre care citeam în copi­lă­rie…

Vor­bind des­pre vitra­lii, tre­bu­ie să amin­tim de cele trei roze ale cate­dra­lei, care repre­zin­tă una din mari­le ope­re de artă ale creș­ti­nă­tă­ții. Roza de sud, numi­tă și ”La Rose du Midi”, este un dar din par­tea rege­lui Ludo­vic al IX-lea al Fran­ței și este con­sa­cra­tă Nou­lui Tes­ta­ment. La înce­pu­tul Paș­te­lui cato­lic…

Con­struc­ția a înce­put în anul 1163, pe locul unui lăcaș de cult dedi­cat sfân­tu­lui dia­con Ște­fan. În 1182, epi­sco­pul Mau­ri­ce de Sul­ly a sfin­țit alta­rul, dar con­struc­ția cate­dra­lei a durat din 1163 până în 1345. 

Salt în isto­rie până ieri, 15 Apri­lie 2019, când Cate­dra­la Notre Dame din Paris a fost mis­tu­i­tă de flă­cări… 

Nu a ars doar un monu­ment, nu a ars doar un sim­bol al Fran­ței, ci una din­tre emble­me­le Artei euro­pe­ne și stin­dar­dul creș­ti­nă­tă­ții. Păcat… 😔😔😔”.


Man­ga­lia News, 16.04.2019. (sur­sa: Andre­ea Mari­ne­scu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele