Vrei să fii la modă? Iată care sunt 5 trenduri de care ar trebui să ţii cont primăvara aceasta

0
474
Booking.com

Vrei să fii la modă? Iată care sunt 5 tren­duri de care ar tre­bui să ţii cont pri­mă­va­ra aceas­ta.

Deşi pri­mă­va­ra şi‑a intrat în drep­turi de puţi­nă vre­me, tem­pe­ra­tu­ri­le tot mai gene­roa­se ne fac să uităm de hai­ne­le groa­se şi să visăm la ţinu­te­le leje­re de vară. Dacă deja ţi-ai des­po­vă­rat dres­sin­gul de cojoa­ce şi mănu­şi, de ce nu ai ieşi la o tură de sho­pping?

Iată  de ce ar tre­bui să ţii cont pri­mă­va­ra aceas­ta dacă vrei să ţii pasul cu tren­du­ri­le în mate­rie de fashion.

1. Culo­ri­le cal­de ver­sus nuanţe neon

Dacă până acum culo­ri­le cal­de, sid­e­fa­te, erau la pute­re, pri­mă­va­ra aceas­ta nu ar tre­bui să îţi fie tea­mă de culo­ri­le îndrăz­neţe, în nuanţe neon. Încear­că totu­şi să nu le ames­teci, sau dacă o faci, să ţii cont de regu­li­le de bază ale com­bi­na­ţi­i­lor de culori, fără a cădea însă în deri­zo­riu. Nuanţa ajun­ge întot­dea­u­na să eclip­se­ze cro­i­ul sau mode­lul unei rochii, cu atât mai mult cu cât este mai aprin­să. Une­ori, “less is more” , mai ales în mate­rie de fashion. Dar un pic de culoa­re nu stri­că nici­o­da­tă! Nu‑i aşa?

2. Pălă­ri­i­le supra­di­men­sio­na­te

Chiar dacă deo­cam­da­tă soa­re­le este timid, ar tre­bui încă de pe acum să luăm în cal­cul niş­te acce­so­rii meni­te să pună în valoa­re ori­ce ţinu­tă. Iar pălă­ri­i­le supra­di­men­sio­na­te merg foar­te bine atât la rochi­i­le vapo­roa­se sau la cele maxi, dar şi la o pere­che de pan­ta­loni scu­rţi. În plus, tenul tău îţi va recu­nos­că­tor că ai avut gri­jă să îl fereşti de… pis­trui!

3. Pan­ta­lo­nii scu­rţi

Şi dacă tot vor­beam de pan­ta­loni scu­rţi, iată că şi în 2019 nu lip­sesc din ten­dinţe­le sezo­nu­lui pri­mă­va­ră-vară. Dacă anul tre­cut au pre­do­mi­nat pan­ta­lo­nii de ciclism, anul aces­ta sunt la modă pan­ta­lo­nii care înlo­cu­iesc cu suc­ces fus­te­le mini, fie că sunt sport, fie că alcă­tu­iesc o ţinu­tă ele­gan­tă asor­ta­ţi cu un sacou şi o pere­che de san­da­le cu toc. Pe lân­gă cro­ia­la mas­culi­nă, accen­tul se pune pe leje­ri­ta­te şi con­fort.  De ce nu ai arun­ca un ochi la Col­lec­ti­ve onli­ne pen­tru a vedea ce ţi se potri­veş­te?

4. Rochi­i­le femi­ni­ne

Impri­me­u­ri­le îndrăz­neţe, cro­iu­ri­le leje­re care pun în valoa­re femi­ni­ta­tea, sunt reco­man­dă­ri­le sti­li­ş­ti­lor în acest sezon pri­mă­va­ră-vară. Pe lân­gă fap­tul că sub­li­ni­a­ză cu deli­ca­teţe linia cor­pu­lui, rochi­i­le repre­zin­tă o ale­ge­re potri­vi­tă pen­tru ori­ce oca­zie. Şi nu vă spe­ri­a­ţi de mate­ri­a­le­le trans­pa­ren­te! Pe lân­gă fap­tul că sunt din nou la modă, cro­ite cu îndrăz­ne­a­lă, vor reu­şi să scoa­tă ori­ce ţinu­tă din ano­ni­mat.

5. Buli­ne­le alb-negru

Jocul non-culo­ri­lor este din nou la modă. Fie că sunt buli­ne mici, fie că sunt buli­ne mari, buli­ne­le şi buli­nu­ţe­le nu tre­bu­ie să lip­seas­că sezo­nul aces­ta din nicio gar­de­ro­bă. Dacă anul tre­cut cele colo­ra­te erau la pute­re, anul aces­ta buli­ne­le pol­ka se regă­sesc în cole­cţi­i­le unor desig­neri renu­mi­ţi, aşa cum sunt Celi­ne sau Caro­li­na Her­re­ra. Şi dacă nu te declari nea­pă­rat o adep­tă a buli­ne­lor, poţi opta cu încre­de­re şi pen­tru caro­uri alb-negru. Şi ele se poar­tă în ega­lă măsu­ră vara aceas­ta.

Indi­fe­rent ce alegi pen­tru a‑ţi reîm­pros­pă­ta gar­de­ro­ba, cuvin­te­le che­ie ale sezo­nu­lui sunt ori­gi­na­li­ta­te, ele­ganţă şi rafi­na­ment. Depin­de însă de fie­ca­re cum reu­şeş­te să le transpu­nă în pro­pria ţinu­tă.


Man­ga­lia News, 19.03.2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele