VISIT MANGALIA! La Mangalia vei fi primit de gazde ospitaliere și te vei îmbogăți cu amintiri! INVITAȚIE DE VACANȚĂ [Album FOTO]

0
1511

VISIT MANGALIA! La Man­ga­lia vei fi pri­mit de gaz­de ospi­ta­li­ere și te vei îmbo­gă­ți cu amin­tiri! INVITAȚIE DE VACANȚĂ.

DRAGĂ ROMÂNIE,

Când vii la Nept­un, Venus, Olimp, Jupi­ter, Saturn, Cap Auro­ra, Man­ga­lia, ori ești în tre­ce­re spre Vama Veche, te aștep­tăm să te ser­vim cu pre­pa­ra­te­le tătă­rești dobro­ge­ne, la local­ni­cii tătari din Man­ga­lia, care acum își pot des­chi­de Punc­te Gas­tro­no­mi­ce Loca­le, sau în loca­ți­i­le cu spe­ci­fic, cum ar fi Cafe Efen­di din Nept­un, ori să deguști cafea­ua la nisip pe care o face Fikret, pe dru­mul de acces spre Steaguri. 

Sun­tem bucu­roși de oas­peți, întotdeauna!

În cur­tea Gea­mi­ei Esma­han Sul­tan, este ame­na­ja­tă o kavea­ne (cafe si ceai), un loc spe­cial care te încar­că de ener­gie, în care poți savu­ra o cafea la nisip. 

GEAMIA ESMAHAN SULTAN — Monu­ment Isto­ric — este cea mai veche gea­mie din Româ­nia, con­stru­i­tă de prin­țe­sa Esma­han, nepoa­ta sul­ta­nu­lui Süley­man Mag­ni­fi­cul, în jurul anu­lui 1573. Vizi­tați și veți fi impresionați!

Șube­rek, bacla­va­le, aca­de­le pen­tru cafea, sara­i­lii, pre­cum și alte pre­pa­ra­te spe­ci­fi­ce comu­ni­tă­ții tăta­re din Dobro­gea, pot fi savu­ra­te în Mangalia.

Dobro­gea este o regiu­ne a Româ­ni­ei, boga­tă în mul­ti­cul­tu­ra­li­ta­te etni­că, este un exem­plu de trai în bună înțelegere. 

Dobro­gea toa­tă, din Del­ta Dună­rii până la Vama Veche, de la Dună­re până la Marea Nea­gră, este un imens Ada Kaleh (o insu­lă cu spe­ci­fic la Dună­re, scu­fun­da­tă de stat când a fost con­stru­i­tă hidro­cen­tra­la Por­ți­le de Fier I, a cărei pier­de­re este doi­ni­tă de către poeți).

În Dobro­gea întâl­nești: bor­șul lipo­ve­nesc, iaur­tul machi­do­nesc, bacla­va­ua tur­ceas­că sau ghiu­de­mul tătă­resc — de drept toa­te făcând par­te din patri­mo­ni­ul patri­ei noas­tre, pen­tru că în Dobro­gea, bacla­va­ua se face alt­fel decât în Tur­cia. Cul­tu­ra și tra­di­ți­i­le comu­ni­tă­ți­lor etni­ce fac par­te din spe­ci­fi­cul Dobrogei.

Dra­gă Româ­nia, la Man­ga­lia te vei îmbo­gă­ți cu amin­tiri. Te vei simți musa­fir pe tărâ­muri pe care nu le ști­ai că sunt ale tale și te vei bucu­ra să le des­co­peri, pri­mit de gaz­de ospitaliere.

Mankaliye’ge koş keldınız!!

Bine ați venit în Man­ga­lia!! ❤️ Man­ga­lia!


UPDATEDumi­ni­că, 12 august 2019, a doua zi de Kur­ban Bayram, va fi săr­bă­to­ri­tă Ziua Gea­mi­ei Esma­han Sul­tan.


Man­ga­lia News, repu­bli­ca­re, 06.03.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply