Vă așteptăm să vă întoarceți, băieți. Cu toții. Să ne mai certăm odată. Sau să mai petrecem odată. Și… grăbiți-vă!

0
5011

”Aflăm că se întâm­plă tra­ge­dii și de mul­te ori nu stim cum să reac­țio­năm în fața lor. Am vrea să aju­tăm, dar sun­tem nepu­tin­cioși. Mai ales când ne lovim de incer­ti­tu­di­ne. Ne rămâ­ne doar spe­ran­ța și rugă­ciu­nea către un Dum­ne­zeu pe care îl cău­tăm atunci când nu ne mai rămâ­ne alt­ce­va.

Aces­te zile au fost par­că infi­nit de lungi în aștep­ta­re si, în ace­lași timp, scur­te în cău­ta­re. Gân­du­ri­le fie­că­ru­ia din­tre noi au zbu­rat con­ti­nuu către cei trei dis­pă­ruți, iar sufle­te­le noas­tre sunt ală­tu­ri de cei dragi lor. Mame, soții, copii, frați și surori, colegi, pri­e­te­ni, cunos­cuți sau necu­nos­cuți, cu totii îi aștep­tăm să se întoar­că si să‑i auzim înju­rând moti­vul pen­tru care marea i‑a ținut cap­tivi zile în șir. Pen­tru că ei s‑au năs­cut pes­cari, iar marea nu ar tre­bui să‑i tră­de­ze. 

Vă aștep­tăm să vă întoar­ceți, băieți. Cu toții. Să ne mai cer­tăm oda­tă. Sau să mai petre­cem oda­tă. Și… gră­biți-vă!”

Lili­a­na Ivan, mar­tie 2019.


Man­ga­lia News, mier­curi, 13.03.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele