Serviciul de Noapte: Alexandru Rusu în dialog cu profesorul Ioan Iacob, inițiatorul Proiectului transatlantic Eminescu — Poe [AUDIO]

0
482

Ser­vi­ci­ul de Noap­te: Ale­xan­dru Rusu în dia­log cu pro­fe­so­rul Ioan Iacob, ini­ția­to­rul Pro­iec­tu­lui tran­sa­tlan­tic Emi­ne­scu — Poe [AUDIO].

Dacă doriți să (re)ascultați emi­siu­nea din 18 ianu­a­rie, o puteți face la lin­ku­ri­le de mai jos. Dia­lo­gul cu pro­fe­so­rul Ioan Iacob, ini­ția­to­rul Pro­iec­tu­lui tran­sa­tlan­tic Emi­ne­scu — Poe, a fost dina­mic, spon­tan și cul­tu­ral. Ne-am aflat și în Can­a­da, cu români de suflet și spi­rit. Vă măr­tu­ri­sesc că acest pro­iect m‑a con­vins deplin și îl voi sus­ți­ne de acum îna­in­te. Audi­ție plă­cu­tă!

Pri­ma oră: http://media.3netmedia.ro/media/RRAOnline/audio/135818.mp3

A doua oră: http://media.3netmedia.ro/media/RRAOnline/audio/135819.mp3


Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News este par­te­ner media în acest impor­tant pro­iect cul­tu­ral inter­națio­nal și a publi­cat pe par­cur­sul anu­lui 2018 un seri­al de arti­co­le pe tema Pro­iec­tu­lui tran­sa­tlan­tic Emi­ne­scu — Poe.


Man­ga­lia News, dumi­ni­că, 10.03.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply