PSD: Autostrada Moldovei începe azi! 

0
615

Par­ti­dul Soci­al Demo­crat: Autos­tra­da Mol­do­vei înce­pe azi! 

Vari­an­ta de oco­li­re, la pro­fil de autos­tra­dă, a muni­ci­pi­u­lui Bacău este par­te inte­gran­tă din autos­tra­da Mol­do­va (cori­do­rul IX pan euro­pean). Este un pro­iect lan­sat în 2017, în tim­pul guver­nă­rii PSD, în valoa­re de 144 de mili­oa­ne de euro, cu finan­ța­re asi­gu­ra­tă.

Minis­trul Trans­por­tu­ri­lor, dom­nul Răzvan Cuc, va fi astăzi pre­zent înce­pând cu ora 12:30, la înce­pe­rea lucră­ri­lor pe șan­ti­er. 

 


(Sur­sa: Pagi­na ofi­ci­a­lă de Face­bo­ok a PSD. Mesa­jul este înso­țit de hash­ta­gul #NeRes­pec­tam­Pro­mi­siu­ni­le).


Man­ga­lia News, Vineri, 15 mar­tie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply