Primăria Arad vrea să dea peste 2.000 de euro pentru o uniformă de polițist local! Cu Versace ieșeau mai ieftin!

0
645

Pri­mă­ria Arad vrea să dea pes­te 2.000 de euro pen­tru o uni­for­mă de poli­țist local! Cu Ver­sa­ce ieșeau mai ieftin!

Pri­mă­ria Arad a decis să achi­zi­țio­ne­ze uni­for­me pen­tru poli­țiș­tii locali, folo­sind o sumă fabu­loa­să: 1.685.900 lei, adi­că apro­xi­ma­tiv 358.000 de euro. Având în vede­re că depar­ta­men­tul sub­or­do­nat Pri­mă­ri­ei Arad are 178 de anga­jați, înseam­nă că pre­țul unei uni­for­me ar depăși 2.000 de euro! Luând în cal­cul fap­tul că unii din­tre poli­țiș­tii locali nu poar­tă uni­for­me, une­le com­par­ti­men­te, pre­țul pen­tru un ase­me­nea cos­tum ar fi mult mai mare.

Dacă ar fi să fim câr­co­tași, am putea găsi cos­tu­me pro­du­se de casa de modă Ver­sa­ce, la pre­țuri apro­xi­ma­tiv ega­le sau chiar mai mici.

Și mai inte­re­sant este fap­tul că fir­ma care a câști­gat lici­ta­ția, Tac­ti­ca Out­do­or din Bucu­rești, are un sin­gur anga­jat. Prac­tic o fir­mă de „apar­ta­ment” va vin­de, în urmă­to­rii patru ani, uni­for­me poli­țiș­ti­lor locali ară­deni.

Con­ti­nu­a­rea, în ziardearad.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele