OPINII: Adina Drenga — Ridicam și eu tonul la clasă, în România… Să mă vedeți acum, la școala din Anglia ce calm vorbesc și cum nu mai ridic tonul niciodată

0
614

Adi­na Dren­ga: ”Ridi­cam și eu tonul la cla­să, în Româ­nia… Nu cu ură. Nu cu inten­tia de a tero­ri­za sau umili vre­un copil. Ci exact așa, ca să mă fac auzi­tă. Asa cum fac si cu băie­ții mei, aca­să. Copi­ii simt că stri­gă­tu­ra asta nu e pli­nă de obi­dă…

Să mă vedeți acum, la școa­la din Anglia, ce calm vor­besc și cum nu mai ridic tonul, nici­o­da­tă. Găsesc o mie de meto­de să îi fac atenți…, doar nu o să risc să imi pierd pâi­nea pen­tru un copil nea­tent.

Am aflat că se poa­te și fără să strig. Sun­tem capa­bili să ne adap­tăm. Să ne trans­for­măm.

Ce fac atunci când simt că nu mai pot aco­peri gălă­gia? Sim­plu. Tac. Mă uit la ei. Le aduc amin­te de deten­ții și con­se­cin­țe și se linis­tesc, până res­pir si eu de vreo douș ori. Pe urmă, o luăm de la capăt.

Iar daca X con­ti­nua sa isi arun­ce sti­cla pe jos inten­tio­nat, sau sa ma igno­re, sau sa se agi­te pre­cum avio­nul, il scot din cla­sa. Bună asta! Poa­te fi pusa si in Roma­nia in apli­ca­re. Bud­dy room — il tri­mi­ti la alta doam­na, să se linis­teas­ca aco­lo…, cu tot cu con­se­cin­te­le de rigoa­re. 

Avem tele­foa­ne, rețea inter­nă, în fie­ca­re cla­să, pro­fe­sori de ser­vi­ciu și în ore, nu doar în pau­ze…, pro­fe­sori care, prac­tic, stau cu ele­vii-pro­ble­mă, cand aces­tia nu se poto­lesc nici macar la al tre­i­lea aver­tis­ment si sunt sco­si din cla­să.

De ce țipă încă pro­fe­so­rii în Româ­nia?

1. Multi din­tre ei cred ca vor lasa jobul mos­te­ni­re la urma­si si că acel loc de mun­ca e un fel de pro­pri­e­ta­te per­so­na­la.

2. Sunt sin­guri pe lume si în cla­să — toa­te regu­la­men­te­le si regu­li­le, ace­lea puți­ne care sunt, sunt doar pe har­tie. Nu se apli­că. E prea greu…, prea mult efort…

Vina este a celor care per­mit ca scoa­la să se trans­for­me intr‑o pia­ță, unde totul e nego­ci­a­bil…”.


Man­ga­lia News, 24.03.2019. Mul­țu­mim, doam­nei prof. Adri­a­na Popes­cu.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele